Hastalanırsan işsiz kalırsın

Mİllİ Eğitim eski Bakanı Hüseyin Çelik’in, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’ye verdiği yazılı soru önergesi yanıtı, sözleşmeli öğretmenlerin işsizlik tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Çelik’in verdiği yanıta göre sözleşmeli öğretmenlerin hasta olması halinde sözleşmeleri feshediliyor.


Mİllİ Eğitim eski Bakanı Hüseyin Çelik’in, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’ye verdiği yazılı soru önergesi yanıtı, sözleşmeli öğretmenlerin işsizlik tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Çelik’in verdiği yanıta göre sözleşmeli öğretmenlerin hasta olması halinde sözleşmeleri feshediliyor.
İnce, sözleşmeli öğretmenlerin hastalığı nedeniyle 30 günün üzerinde ücretli izin alması halinde sözleşmenin feshedilip edilmediğini sordu. İlgili düzenlemenin 10’uncu maddesinde “Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilir” ibaresi dışında başka bir hüküm yer almadığını belirten Çelik, “Sözleşmeli personel istihdamı sadece bakanlığımızca yapılmamakta, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında da bu şekilde istihdam edilen personel bulunmakta olup anılan, esaslarda değişiklik yapılması sadece bakanlığımızca değerlendirilecek bir husus değildir. Soruya konu sebeple sözleşmesi feshedilen öğretmen sayısı ise 1’i Van ilinde olmak üzere 11’dir” açıklamasında bulundu.
FARK YOKMUŞ
Çelik, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler arasında öğretmenlik mesleğinin yürütülmesi açısından herhangi bir fark bulunmadığını savundu.
Doğum yapan sözleşmeli kadın personelin, mazeretine bağlı olarak hakları saklı kalmak kaydı ile 1 yıl süreyle sözleşmesinin geçici feshedildiğini belirten Çelik, askerlik görevini yerine getirmek için görevinden ayrılanların ise terhislerine müteakip görevlerine dönebildiğini bildirdi.
Çelik, bir televizyon programında sözleşmelilerin belirli süre görev yapmaları halinde kadroya geçirileceğine yönelik yaptığı açıklamanın yasal altyapısına ilişkin İnce’nin sorusunu ise yanıtlamaktan kaçındı. (ANKARA)
www.evrensel.net