ÖZGÜRLÜK YOLU

 • Bazıları İşçi Bayramını kutlarken, diğerleri göçmenlerin çaldığı azınlık ezgilerine ve onların nefret, öfke, ayrılık yüklü şarkılarına odaklanmıştı


  Bazıları İşçi Bayramını kutlarken, diğerleri göçmenlerin çaldığı azınlık ezgilerine ve onların nefret, öfke, ayrılık yüklü şarkılarına odaklanmıştı. Bunun nedeni, kolektif medyada, kolektif şekilde yürütülen devlet ve milliyetçiliğin siren şarkılarını dinlemeleriydi. 1 Mayıs bir işçi bayramı olmalıydı; fakat bugün kutlanacak ne var ki? İşsizlik? İflaslar? Evsizlik?
  Emekçiler ulusal sınırların bir yanından diğer yanına örgütlenmiş olsalardı, 1 Mayıs bir kutlama günü olabilirdi. Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası’nın sadece Kanada’daki işçilerle değil, Meksika’daki çalışanlarla da birleştiğini düşünün. Bugün olduğundan daha güçlü olmaz mıydı?
  Fakat bu tökezleyen birliklerin izi, Bill Clinton zamanında kamuoyunu uyutarak (deyim yerindeyse kaktırılan), ki bu da işçi sınıfından ona oy veren milyonların kolektif açgözlülüğe hizmet için ettikleri bir ihanetti, NAFTA’ya (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması) kadar sürülebilir.
  NAFTA imalat sektörlerini, Meksika gibi işçiliğin daha ucuz olduğu yerlere kaydırdı. Anlaşma aynı zamanda, Meksika piyasalarını ABD ticaretine açtı ki bu durum, Meksika piyasalarının güç kaybetmesine ve iş arayan milyonlarca Meksikalının kuzeye göç etmesine yol açtı.
  NAFTA, sermayeyi kürselleştirdi. Neden sendikalaşmış işçi sınıfı da küreselleşmesin?
  İşçi sınıfı küresel olarak örgütlendiğinde, bu, işlerin küresel olarak korunabilmesi demektir.
  Bu gerçekleşinceye kadar, işçiler işlerini ve sosyal güçlerini kaybetmeye devam edecekler.
  MUMIA ABU JAMAL
  www.evrensel.net