Baskılar BES’i yıldırmayacak

KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES), şube başkan ve yöneticilerine yönelik baskı, sürgün ve cezalara karşı mücadele edecek.


KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES), şube başkan ve yöneticilerine yönelik baskı, sürgün ve cezalara karşı mücadele edecek.
BES Genel Başkanı Osman Biçer, genel merkezde, düzenlediği basın toplantısında, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sendikalarının ve yöneticilerinin hedef alınmasını kınadı. Son birkaç ay içerisinde İzmir, Hakkari, Diyarbakır, Mersin, Antalya ve Bursa’da şube başkan ve yöneticilerine yönelik ceza ve sürgünlere dikkat çeken Biçer, Anayasa, uyasalar ve uluslararası anlaşmalarda yer alan güvencelere rağmen cezalandırmaların sürdüğünü anlattı. Biçer, “Özellikle Gelir İdaresi Başkanlığı, hukuk tanımaz tavrını sürdürmektedir” dedi.
Kurum yöneticileri ile görüşmelerinde, Gelir İdaresi başkanının, “herhangi bir sendikaya yönelik ayrımcı ve baskıcı bir tutum takınmayacağına” dair sözlerini hatırlattıklarını, üye ve yöneticilerine yönelik haksız uygulamaların geri alınmasını istediklerini belirten Biçer, ancak ilerleme olmadığını ifade etti.
DİSİPLİN
CEZASI YETMEDİ
Birçok şube başkanı, üye ve yöneticilerinin sadece BES üyesi olmak veya yönetici sıfatıyla katıldıkları eylem ve etkinlikler nedeniyle cezalandırıldıklarına dikkat çeken Biçer, Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Sabri Gül’e art arda 5 kez disiplin cezası verildiğini, bununla da yetinilmeyip, Yozgat’a sürgün edildiğini söyledi.
Çalışma Bakanlığı’nda dahi Ankara 1 No’lu Şube yöneticileri ve işyeri temsilcilerine, “bildiri dağıtmak” gibi olağan sendikal görev sırasında müdahale edildiğini, görev yerlerinin değiştirildiğini aktaran Biçer, bakana kapsamlı raporlar ilettikleri halde olumsuzlukların devam ettiğini dile getirdi.
BES VE KESK HEDEFTE
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, aynı yerde, aynı anda, aynı amaçla ve aynı eyleme katılan sendika üye ve yöneticileri arasında sadece BES üye ve yöneticilerine baskıcı tutumuna dikkat çeken Biçer, “Bu durum, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sendikamıza ve KESK’e yönelik olumsuz ve taraflı tutumunu açıkça kanıtlamaktadır” dedi.
Baskıların yıldırmayacağını ve buna mücadeleyi bsüyüterek yanıt vereceklerini dile getiren Biçer, bu konuyu Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO), üyesi oldukları uluslararası kuruluşlara (PSI, EPSU) ilettiklerini söyledi. Biçer, ülke genelinde faks kampanyalarıyla, sorunların çözümü için Meclis Başkanlığı’nı, Başbakanlığı, Çalışma Bakanlığı’nı, Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nı protesto edip, göreve davet edeceklerini dile getirdi. Biçer, 4-5 Haziran tarihlerinde tüm illerde Vergi Dairesi Başkanlıkları, İl Defterdarlıkları önünde bu tutumu protesto edeceklerini, 9 Haziran’da da Diyarbakır’da oturma eylemi ve kitlesel basın açıklaması yapacaklarını duyurdu. (ANKARA)
www.evrensel.net