BAŞYAZI

 • Bu yazıyı okuduğunuza göre, gazetemizin bugünden itibaren 75 kuruş olduğunu da öğrenmiş bulunuyorsunuz.


  Bu yazıyı okuduğunuza göre, gazetemizin bugünden itibaren 75 kuruş olduğunu da öğrenmiş bulunuyorsunuz.
  Evrensel’in çıkmasından bu yana geçen 14 yıl içinde bu kaçıncı, “Yine gazetemizin fiyatına zam yapmak zorunda kaldık” dediğimiz, demek zorunda kaldığımız yazıdır bilemiyorum. Ama pek çok kez bu kötü haberi vermek zorunda kaldığımı biliyorum. Ve bu zamların gerekçeleri de neredeyse aynı, “Mevcut gelir ve giderler arasındaki farkın altından kalkılamayacak kadar büyümesidir” biçiminde olmuştur.
  Elbette, tüm okurlarımız bilmektedir ki, Evrensel kâr elde etmek için çıkan bir gazete değildir. Bu yüzden de gazete fiyatına zam, kâr artırmak için yapılmıyor. Tersine sadece, yarın tekrar çıkabilmek için ve yapılabilecek her tür tasarruf önlemine başvurduktan sonra zam yapmaya en son başvuruyoruz. Çünkü biliyoruz ki, bugün işten atılan işçi, krizin peçesindeki yoksullar için 50 kuruş da büyük paraydı; 75 kuruş daha da zorlukla karşılanabilecek bir paradır.
  Dahası da var. Sadece fiyatı75 kuruş da yapmak da giderleri karşılamıyor. Örneğin pazar ekimiz “Hayat Pazar”ı kaldırmak, günde tek baskı yapmak (şimdi en az iki, nadiren de olsa bazen üç baskı yapıyoruz) da gündemdeki “tasarruf” konuları. Biliyoruz ki; okuyucularımızın severek okuduklarını bildiğimiz “Pazar Hayat”ın kalkması ya da baskı sayısını bire indirmek Evrensel’in okunurluğuna zarar verecektir. (Burada şunu da belirtelim ki; “tasarruf derken gazetenin 12 sayfaya düşürülmesi bile konuşuldu. Ama, gazeteyi çok eksilteceği görüldüğü için bu bir seçenek olmaktan çıkarıldı.) Ama, gazeteyi her gün çıkarabilmenin bir bedeli varsa ve bu bedel böyle geri bir mevziye çekilmemizi gerektiriyorsa, bunu ödemek zorunda olduğumuzu da biliyoruz.
  Fiyat dışındaki tasarruf önlemlerini, biraz daha izleyip gidişata bakarak uygulayacağız. Eğer gazetemizin dağıtımı genişler ve iade ve benzeri konulardaki problemleri aşabilirsek; “Pazar Hayat”, baskı sayısını azaltma gibi önlemlere gerek kalmayabilir ve böyle olmasını umuyoruz.
  Evrensel gibi, emek ve demokrasi mücadelesinin aracı olarak var olmuş bir gazete için sayfalarından, eklerinden ya da haberciliğinden taviz verip geri adım atarak ilerlemenin mantıklı olmadığı apaçıktır. Ancak, geri adım ileriye doğru sıçramak için bir geriye çekilme anlamına geliyorsa anlaşılırdır ve biz de böyle olmasını istiyoruz. Bunun yolu ise, gazetemizin daha geniş ve daha düzenli bir biçimde dağıtımından, okurlarımızın, ülkenin her yanındaki muhabirlerimizin dağıtımcılarımızın katkılarını artırmasından, daha sistemli ve daha örgütlü bir biçimde çalışmalarından geçiyor. Örneğin elden dağıtımda iadesiz bir dağıtım ve daha geniş ve günlük bir dağıtımın örgütlenmesi, gazeteye yazma, haber, röportaj yapma gibi konularda katkının artırılması, gazetenin özel ve yerel haber, mektup ve öteki yazın türleri bakımından zenginleşmesi maliyet sorunlarını da azaltacak adımlardır.
  Bu alanda atılacak adımlar gazetenin maliyet nedeniyle kaybettiklerini geri kazandıracağı gibi, içerik zenginliği ve kalite bakımından yeni atılımları da gündeme getirebilir. Öyle de olmalıdır.
  Evet gazetemizin 75 kuruşa çıkmış olması iyi bir haber değildir. Ama biz, “Kötülüklerden bile iyilik çıkarmasını bilen” bir gazete ve onun okurları olarak, bu badireleri de atlatarak ilerleyeceğiz. Bunu da gazetemizin yayın yönetmeninden en uzak yerdeki muhabirine, okuruna, dağıtıcısına kadar Evrensel olarak elbirliği ile yapacağız.
  Hele krizin yoksulların, işsizlerin böylesine boğazını sıktığı, Kürt sorununda çözüm ve çözümsüzlüğün böylesine iç içe geçtiği, egemenlerin çaresizliklerini sendika basıp sendikacıları baskı altına almaya kadar götürdüğü koşullarda, Evrensel’e duyulan ihtiyacı da dayanak yaparak görevimizi yerine getirmenin önündeki her engeli aşarak ilerleyeceğiz.
  İHSAN ÇARALAN
  www.evrensel.net