Naim Tirali yok artık

Gerçek sanatçıların ölümü acı veriyor vermesine ama bir de acısını dindiren yan var: geride bıraktığı yapıtları. Naim Tirali ağabeyin ölüm haberini Kadir İncesu verince bir an da boşlukta duyumsadım kendimi. Yalçın Yayınlarında İsfendiyar Erzik ve Hakan Sürsal söyleşiyorduk, suskunluğumuzla saygımızı sunduk bir süre.


Gerçek sanatçıların ölümü acı veriyor vermesine ama bir de acısını dindiren yan var: geride bıraktığı yapıtları. Naim Tirali ağabeyin ölüm haberini Kadir İncesu verince bir an da boşlukta duyumsadım kendimi. Yalçın Yayınlarında İsfendiyar Erzik ve Hakan Sürsal söyleşiyorduk, suskunluğumuzla saygımızı sunduk bir süre.
Aşka Kitakse, Naim ağabeyden okuduğum ilk hikaye kitabıdır. Daha sonra Yirmibeş Kuruşa Amerika ve Piraziz Nere Berlin Nere kitaplarını okudum.
Yazıma başlık atarken Ercüment Ekrem Talu’nun “Yirmibeş Kuruşa Amerika”nın ilk baskısı için Son Saat’te yazdığı şu tümceyi anımsadım: “Naim Tirali’nin şöhret peşinde koşmadığını bilirim. Fakat görüyorum ki, şöhret onun peşinden koşuyor.” Evet, bu güzel insanlar yaptıkları işleri en iyi yapmak sevdasıyla varoldular hep. Genç kuşakların ustalarımızdan ilk öğrenmeleri gereken şey, işlerini iyi yapmaları.
25 Aralık 1925’te Piraziz/Giresun’da doğdu Naim Tirali. Tam adı Naim Şafak Tirali’dir. Naim H.Tirali, Nureddin Şafgil adlarını da kullandı. 1945’te Galatasaray Lisesi’ni, 1950 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Mesleğini yapmadı. 1961-65 yılları arasında TBMM’de milletvekili olarak bulundu.
“Arkadaş” adlı ilk öyküsü 1943 yılında Yeşil Giresun gazetesinde yayımlandı. Sıradan insanların öykülerini kaleme alan Tirali, hukuk doktorası nedeniyle bir süre Paris’te kaldı ve babasının ölümü üzerine ülkesine döndü. Yenilik Yayınevi’ni kurdu ve 1952-57 yılları arasında 62 sayı süren Yenilik adlı dergiyi yayımladı. 1959-60 yıllarında Vatan Gazetesi’nde yazı işleri müdürlüğü ve fıkra yazarlığı yaptı. Daha sonra sahipliğini ve başyazarlığını üstlendiği Vatan Gazetesi’ni 1962 yılında Ankara’da 1974-76 yıllarında da İstanbul’da yayımladı.
26 Nisan 2009’da yitirdiğimiz Naim Tirali, ilk öyküleriyle olumlu eleştiriler aldı ve edebiyat dünyasında yer etti. İlk kitabından sonra, Nihad Sami Banarlı, Yedigün’de, “Park’ın genç sanatkarındaki en büyük meziyet, bir hikayenin ne demek olduğunu yakından kavramış bulunmasıdır.”; Fahir Onger, Son Saat’te “Naim’in alaycı bir gözle hadiseleri tetkik ettiğini, onların komik taraflarını açığa vurduğunu görüyoruz”, Sami N. Özerdim, Ülkü’de, “Naim Tirali, günlük hadiseleri, her yerde rastlanan dekorları ve her gün gördüğümüz tipleri temiz bir dil, yormayan ve sürükleyen bir üslup içinde maharetle anlatmasını biliyor” değerlendirmesini yaptı.
Anısı önünde saygıyla eğiliyorum.s
H.Hüseyin Yalvaç
www.evrensel.net