Bilgisayar dünyasında bir öncü kadın: Ada Augusta Byron Lovelace

Ada Augusta Byron (Lady of Lovelace/ 1815-1852) 19. yüzyılın başlarında, kadınların bilimsel tartışmalara katılmalarına izin verilmediği ve akademik yayın yapmalarının uygunsuz görüldüğü bir dönemde, kadın olduğunun belli olmaması amacı ile isminin baş harfleri olan “A.A.B.”yi kullanarak, bilgisayar sistemleri üzerine bilimsel bir dergide ilk akademik yayını yapan öncü kadındır.


Ada Augusta Byron (Lady of Lovelace/ 1815-1852) 19. yüzyılın başlarında, kadınların bilimsel tartışmalara katılmalarına izin verilmediği ve akademik yayın yapmalarının uygunsuz görüldüğü bir dönemde, kadın olduğunun belli olmaması amacı ile isminin baş harfleri olan “A.A.B.”yi kullanarak, bilgisayar sistemleri üzerine bilimsel bir dergide ilk akademik yayını yapan öncü kadındır.
Ada, Londra’da 1815 yılında dünyaya gelmiştir. Annesi Annabella, matematik alanına düşkünlüğü ile tanınmıştır ve Ada’nın doğumundan çok kısa bir süre sonra babası, şair George Byron’i terk etmiştir. Kadınların kocalarını terk etmelerinin olanaksız olduğu bir dönemde Annabella, haksızlıklara baş eğmemiş ve özgürlüğü tercih etmiştir. Ada bir daha babasını görmemiştir.
İngiltere’de 1832 yılına kadar kadınların bilimsel tartışmalara katılması yasaktı. 1832 yılında kadınların derslerde dinleyici olarak yer almasına izin verilmiş, ancak yoğun bir kadın kitlesinin katılması üzerine Londra piskoposunun kadınların bilimsel tartışmalara katılmak için çok ‘narin’ olduğu teziyle uygulama durdurulmuştur. Bu kısa süreçte, Ada ilk mekanik bilgisayar tasarımcı ve mucidi Charles Babbage ile tanışmış ve fikir kendisini etkilemiştir.
Ada, 17 yaşında Mary Somerville’nin teşvikleri ile matematik ve teknoloji üzerine çalışmaya koyuldu. 1840 yılında Augustus De Morgan’dan matematik dersleri almaya başladı. Charles Babbage ile bir sonraki karşılaşmalarında, keşfinden ne kadar etkilendiğini anlattı ve Babbage’i matematik bilgisi ve üstün ön görüşleri ile etkiledi. Bu dönemden sonra, Ada ve Babbage sık sık bir araya gelip bilimsel tartışmalara girdi. Menabrea’nin Babbage’in çalışmaları üzerine İtalyanca yazdığı makaleyi Ada, İngilizceye çevirmeye başladı. Makaleyi olduğunun çok ötesine taşıdı ve makalenin sonunda yer alan “notlar” başlıklı kısma kendi yorumlarını ekledi. Bu notları Babbage’in teşvikleri ile bilimsel bir makaleye çevirdi. 1843 yılında önemli bir bilim dergisinde yayınladığı makalesinde, bilgisayarın bugünkü fonksiyonlarının ilk tohumlarını attı. Ada, bilgisayar ile müzik yapılabileceğini, grafik üretebileceğini ve bilimsel alanlarda kullanabileceğini önerdi. Her şeyin elle hesaplandığı ve kitaplarda tutulduğu bir dönemde, Ada’nın yorumları zamanının çok ötesinde olduğunun göstergesiydi. Kısa süren yaşamında ilk kez bilgisayar programlama dilini yazılı bir şekilde ortaya koymuştur. Ancak Ada’nın bilgisayar alanında tanınması 20. yüzyılda gerçekleşmiştir. 1980’lerin başında bir bilgisayar programına, Ada’nın onuruna, “Ada” ismi verilmiştir.
(http://www.kadinmuhendisler.org/d_AdaByron.aspx)
www.evrensel.net