Katılım payı 2 liraya indirildi

Özel sağlık kuruluşlarınca hastalardan alınan 10 TL’lik katılım payı 2 TL’ye düşürüldü.


Özel sağlık kuruluşlarınca hastalardan alınan 10 TL’lik katılım payı 2 TL’ye düşürüldü. Danıştay’ın hastalardan alınan 10 TL konusunda yürütmeyi durdurmasının ardından bir ay içerisinde kararı uygulamak zorunda olan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sağlık kurumlarına gönderdiği tebliğde, 2 Haziran’dan itibaren katılım payının 2 TL olarak alınacağını duyurdu.
DAVA AÇILMIŞTI
Danıştay, Türkiye Sağlık İşletmeleri Derneği (TÜSİDER) tarafından açılan bir dava üzerine özel sağlık kuruluşlarınca hastalardan alınan 10 TL katılım payı uygulamasını görüşmüş, kamu ve özelde farklı katkı payı alınmasının nesnel bir nedene bağlanmadığı gerekçesiyle uygulamayı iptal etmişti.
Yasaya göre Danıştay’ın 03.04.2009 tarihinde aldığı bu kararın, bir ay içerisinde SGK tarafından uygulanması gerekiyordu. SGK, sağlık kuruluşlarına gönderdiği tebliğde, Danıştay’ın iptal ettiği 10 TL katkı payının 2 Haziran 2009 tarihinden itibaren 2 TL olarak uygulanacağını bildirdi.
UYGULAMA DÜN BAŞLATILDI
SGK’nın hastanelere gönderdiği tebliğde, “Danıştay’ın 03.04.2009 tarihli kararı doğrultusunda 2 Haziran’dan itibaren geçerli olmak üzere kurumla sözleşmeli ikinci ve üçüncü basamak resmi ve özel sağlık kurumlarında hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı 2 TL olarak uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.
1 YIL DOLMADAN SONA ERDİ
SGK, 29.09.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT), ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için özel sağlık kurum ve kuruluşlarına başvuran hastalardan 10 TL katılım payı alınmasına ilişkin bir düzenleme yapmıştı.
Danıştay’ın bu kararı nedeniyle 10 TL uygulaması bir yıl dolmadan sona erdi. (HABER MERKEZİ)
www.evrensel.net