İnsanca yaşanacak ücret ve sağlık hakkı için grev yaptılar

Döner sermaye katkı paylarının adil bir şekilde dağıtılması için bir süredir eylem yapan SES Aksaray Şube üyesi sağlık emekçileri, talepleri ...


Döner sermaye katkı paylarının adil bir şekilde dağıtılması için bir süredir eylem yapan SES Aksaray Şube üyesi sağlık emekçileri, talepleri yerine getirilmeyince iş bırakarak İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nün kapısına dayandı. Sağlık emekçileri, eşit ve nitelikli sağlık hizmeti ve insanca yaşayacak bir ücret talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdüreceklerini duyurdu.
İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Çapa ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile Kardiyoloji Enstitüsü’nde sabah iş bırakan sağlık emekçileri, bulundukları hastanelerin bahçesinde toplanmaya başladı.
Çapa Tıp Fakültesi’nde iş bırakarak Monoblok binası önünde toplanan sağlık çalışanları, hastane bahçesinde alkış ve sloganlarla yürüdü. Acil servislerin dışında diğer bütün servislerde hizmet durdu. Yapılan yürüyüşün ardından Haseki ve Cerrahpaşa hastanelerindeki sağlık emekçileriyle buluşmak üzere yola çıkan sağlık emekçileri, hastane çıkışında polis barikatıyla karşılaştı. Polisle yapılan görüşmelerden sonuç alamayan sağlık çalışanları, bunun üzerine küçük gruplar halinde Haseki’ye yürüdüler.
POLİS BARİKATINA RAĞMEN...
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde de sağlıkçılar polisin benzer tutumuyla karşılaştı. Hastane çıkışında yürüyüşü engellemek isteyen polisi aşarak yürüyüşlerini sürdüren sağlık çalışanları, yol boyunca alkış ve sloganlarla taleplerini haykırdılar. Haseki Kardiyoloji Hastanesi’ndeki sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Cerrahpaşa çalışanlarını polis burada da engelledi. Ara sokaktan çıkmamaları için barikat kuran polisi burada da aşan sağlık çalışanları, Haseki Caddesi’ne inerek Çapa Tıp Fakültesi’nden gelecek sağlık çalışanlarını beklediler. Sabah saatlerinde poliklinik girişlerine “Ekmeğimiz ve sağlık hakkı için grevdeyiz” yazılarını asan sağlık çalışanları, poliklinikteki hastalara grevleri hakkında bilgi verdi. Ameliyathanelerin hiçbiri çalışmazken, radyoloji ve poliklinikler servislerinde de hizmet üretilmedi.
EYLEMDEN SONRA DA İŞBAŞI YAPILMADI
Haseki’de bir araya gelen sağlık çalışanlarına polis burada da barikat kurdu. Yapılan görüşmelerin ardından İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne tramvayla gidilmesine karar verildi. Bunun üzerine Tramvay Müdürlüğü’nden 2 tramvay istendi. Kısa bir bekleyişin ardından gelen tramvaylara binen sağlık çalışanları, yaptıkları yolculukların ardından İstanbul Üniversitesi önüne geldiler. Basın açıklaması, üniversite bahçesinde bulunan rektörlük binasında yapılacakken basın mensuplarının üniversite içerisine alınmaması nedeniyle açıklama dışarıda yapıldı. Yapılan açıklamaların ardından sağlık çalışanları hastanelerine döndüler, ancak işbaşı yapmadılar. Toplanan temsilciler kurulundan çıkacak kararı bekleyen sağlık çalışanları, eylemlerini sürdüreceklerini bildirdiler. (İstanbul/EVRENSEL)

POLİS AMBULANS YOLUNU KAPATTI

Haseki Caddesi üzerinde sağlıkçıların yürüyüşünü engelleyen polis, yolun tamamını kapatınca ambulanslar geçiş yapamadılar. Bunun üzerine sağlık çalışanları, polisin hastane yolu üzerindeki ambulans geçişini engelleyecek şekilde barikat kurmasına tepki gösterdi. Yapılan uyarılar sonucunda yolun tek şeridinin açılmasıyla ambulanslar geçişi sağlayabildiler.

SAĞLIKTA KORKUTAN GERÇEK

Sağlıkçılar bütçeden kaynak aktarılmadığı için kamu sağlık kurumlarının hizmet veremez hale geldiğine dikkat çekiyor. Özellikle Haseki Kardiyoloji Enstitüsü patlamayı bekleyen bir bomba gibi. Parası olmadığı gerekçesi ile uzun süredir malzeme-ilaç alınmayan ve ihale yapılmayan Kardiyoloji Enstitüsü’nde bugün Koroner yoğun bakım ünitesinde uygulanan ve acil durumlarda hayat kurtarıcı nitelikte olan ilaçlar bulunmamakta. Trombolitik, damar açıcı özelliği bulunan anterior miyokard iskemisinde kullanılan ve fiyatı 4000 dolar olan actilyse ile yine trombik, damar açıcı, bypass olması mümkün olmayan, balonla damarı açılamayan hastalarda kullanılan aggrastat ilacı, SGK tarafından ödenmediği için hasta tarafından parası ödenip alınmadığı taktirde kullanılmamakta.
Rektörlük tarafından ihale yapılmadığı için daha yüksek fiyattan direk ara alımlarla ilaç ve malzeme alınarak, kamu zarara uğratılmakta. Şu anda kaslarda gevşemeyi sağlayan, kalp kası ve solunum kasları için kullanılan magnezyum ampul, anestejik ilaç olmayan fentanyl, kapak değişimi yapılarak mekanik kapak takılan hastaların ameliyattan sonra ve tüm yaşamları boyunca kullanılacakları coumadin hastane eczanesinde bulunmamakta, laboratuarda kitler bittiği için bazı tetkitler Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde yapılıyor.

SONUÇ ALANA KADAR SÜRECEK

Haklı talepleri için iş bırakan sağlık çalışanları, defalarca kez polis tarafından engellenmek istense de eylemlerini gerçekleştirdiler. SES Aksaray Şube Yöneticisi Aydın Erol, birçok çalışanın ilk defa polisle karşı karşıya gelmesine rağmen dağılmadan eylemlerini sürdürmesini çok önemli bir kazanım olarak nitelerken, yürüttükleri emek mücadelesinin bundan sonra daha da gelişeceğini dile getirdi.
SES Aksaray Şube Başkanı Songül Beydilli de İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet’i verdiği sözü tutmaya çağırdı. Çalışanlar arasında yapılan ayrımcılığa derhal son verilmesini isteyen Beydilli, taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda sonuç alana kadar eylemlerin süreceğini duyurdu. Sendika olarak adaletin sağlanması ve hakların korunması için haklı ve meşru hiçbir eylemden kaçınmayacaklarını söyleyen Beydilli, “Hükümeti uyarıyoruz. İflas eden ve sağlığa zarar veren sağlıkta dönüşüm programından vazgeçmeye çağırıyoruz” dedi.
www.evrensel.net