BES’ten sürgünlere tepki

BÜRO Emekçileri Sendikası (BES) üyeleri, BES şube başkanlarının sürgün edilmelerine tepki gösterdi. Emekçiler baskıların yıldırmayacağını bildirdiler.


BÜRO Emekçileri Sendikası (BES) üyeleri, BES şube başkanlarının sürgün edilmelerine tepki gösterdi. Emekçiler baskıların yıldırmayacağını bildirdiler.
Gelir İdaresi Başkanlığı önünde eylem yapan BES üyelerine KESK eski Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul, BES eski genel başkanları Bülent Kaya ve Mustafa Çınar da destek verdi.
ÖRGÜTLÜLÜĞE SALDIRI
BES Genel Başkanı Osman Biçer, sendikal görevini yerine getirdiği için BES şube başkanları ve iş yeri temsilcilerinin sıkça adli ve idari kovuşturmalara maruz bırakıldıklarını söyledi. “Anayasal güvencelere, uluslararası antlaşmalara, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası’nda sayılan yasal güvencelere rağmen, özellikle Gelir İdaresi Başkanlığı hukuk tanımaz tavrını sürdürmeye devam etmektedir” diyen Biçer, son birkaç ay içinde Hakkari Şube Başkanı Mahmut Ceyhan’ın Yozgat’ın Kadışehir ilçesine, İzmir Şube Sekreteri Zeynep Çetin’in İzmir’in Menderes ilçesine ve Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Sabri Gül’ün Yozgat’a sürgün edildiğini bildirdi. Yine birçok yönetici ve üyenin yürüttükleri sendikal faaliyet neden gösterilerek disiplin cezası aldıklarına dikkat çeken Biçer, iş yeri temsilcilerinin de iş yerlerinin değiştirilerek BES’in örgütlenme çalışmalarının sekteye uğratılmak istendiğini vurguladı.
‘SÜRGÜNLER KEYFİ’
“Şube başkanlarımız, yöneticilerimiz ve iş yeri temsilcilerimiz sendikal görevleri gereği olarak yaptıkları basın açıklamalarından ya da sendikanın aldığı karar doğrultusunda bir eylemi örgütlediklerinden veya bir eyleme katıldıklarından dolayı adli kovuşturma ve idari soruşturmaya maruz kalmaktadırlar” diyen Biçer, Hakkari ve Mersin Şube Başkanları hakkında başlatılan adli kovuşturmanın takipsizlikle sonuçlanmasına rağmen idari soruşturmada disiplin cezası verildiğini aktardı. Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Sabri Gül’ün 5 ayrı disiplin cezası aldığına dikkat çeken Biçer, “Bu da yetmezmiş gibi Yozgat Defterdarlığı’na sürgün edilmesi insan haklarına aykırı, haksız ve hukuksuz bir uygulamadır” dedi. Yapılan sürgün uygulamalarının yasalara aykırı olarak keyfi bir biçimde hayata geçirildiğini dile getiren Biçer, BES üyelerine yapılan uygulamaları kınadıklarını sözlerine ekledi. (ANKARA)
www.evrensel.net