Aleviler: Hükümet verdiği sözü tutmadı

ALEVİ Çalıştayı’nın 1. etabı sona ererken, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV) ve Alevi Kültür Dernekleri’nin (AKD) Büyük Danışma Kurulu’nda, Alevi Çalıştayı’nın katılım ve içeriğine sert eleştiriler geldi.


ALEVİ Çalıştayı’nın 1. etabı sona ererken, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV) ve Alevi Kültür Dernekleri’nin (AKD) Büyük Danışma Kurulu’nda, Alevi Çalıştayı’nın katılım ve içeriğine sert eleştiriler geldi. Danışma Kurulu’nda, hükümetin hala Alevi örgütlülüğünü yok saydığı vurgulanırken, Aleviliği Sünnileştirme zihniyetinin temsilcisi olarak görülen Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Eğri’nin katılımı da eleştirildi.
HBVAKV ve AKD’nin Türkiye genelinde örgütlü 120 şubesinden temsilcilerin katılımı ile Büyük Danışma Kurulu dün toplandı. Vakıf Düğün Salonu’nda yapılan toplantının açılışında, HBVAKV Genel Başkanı Ercan Geçmez ve AKD Genel Başkanı Tekin Özdil imzalı bildiriyi, AKD Yönetim Kurulu üyesi Arslan Köse okudu.
Bildiride, hükümetin, 1. Alevi Çalıştayı’nın, Alevi sorunu açısından “olumlu adım” olduğu belirtildi. Çalıştayın bir “diyalog zeminî” olmadığı, Alevilerin her platformda dile getirdikleri istemlerin, bir kez de doğrudan ilgili bakanlık nezdinde ifade edilmesinden başka bir anlam taşımadığı vurgulanan bildiride, “çalıştay sayesinde Alevi örgütlerinin de hükümet tarafından bir araya getirildiği, diyalog kurmalarının sağlandığı” yorumları, “yanlış ve hatalı” olarak nitelendirildi.
YANDAŞ YARATMA ELEŞTİRİSİ
Alevi örgütlerinin çalıştaya hangi ölçüler üzerinde çağrıldığının ciddi problem olduğu kaydedilen bildiride, hükümetin Alevileri yok saydığı belirtildi. Yapılan toplantıya çağrılan örgütlerin ise temsil gücü ve işlevi bakımından tartışmalı katılımcılar olduğu ifade edilen bildiride, Alevi hareketinin en önemli bileşenlerinden yurt içinden kimi örgütlerle Avrupa Alevi örgütlülüğünün dışarıda bırakılması eleştirildi. Bildiride, hükümetin Çalıştay’da kendisine yeni yandaş muhatap yaratma girişimi olarak yapmaması temenni edildi.
Bildiride, hükümetin deklare ettiği çalıştaylar programına göre, ilk çalıştayın yalnızca Alevi örgütleri ve temsilcilerine ayrılmışken, daha ilk adımda hükümetin verdiği sözü tutmadığına dikkat çekildi. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Eğri’nin katılımı eleştirildi.
“Gizli koordinatörler mi var?” sorusunun yöneltildiği bildiride, ilahiyatçıların çağrılmasının da Alevi sorunun çözümünü tıkayan ve şaibeli tartışmalara neden olduğu ve Alevilere karşı ‘saygısızlık’ olarak değerlendirildi
‘UMUTLU DEĞİLİZ’
“Kapanışta umutlu konuşurlarken, bugün eleştirmelerinin nedeninin” sorulması üzerine Tekin Özdil, “Çıkışta yaptığımız olumluya yönelik açıklamalar, o konudaki niyetin belirlenmesiydi. Çalıştay’ın başlaması olumlu ama başlamasından itibaren ortaya çıkanlar umutlarımızı beslememiştir” dedi. Özdil, katılımcıların kimliği, Alevilerin Çalıştay’ın sadece ilk oturumunda yer alması, son oturumun Diyanet temsilcileriyle yapılacak olmasının kendilerini rahatsız ettiğini belirterek, Çalıştay sırasında Aleviliğin tanımlanması yönünde bir zemin yaratılmaya çalışılmasını da eleştirdi. Devlet Bakanı Faruk Çelik’in başından sonuna kadar Çalıştay’da bulunmasını olumlu bulan Özdil, “Ancak Çalıştay’ın sonucundan umutlu değiliz” dedi.
Ercan Geçmez de Çalıştay’da Bakan Çelik’e de sundukları raporu göstererek, “Bu bizim anayasamız, kırmızı kitabımız. Burada yazanların dışındaki taleplerle ilgilenmiyoruz. Hükümetin samimiyetini burada yazanları yapmasıyla göreceğiz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net