Zeytinin geleceği için!

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği tarafından, 5-6 Haziran 2009 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilen “Zeytin ve Zeytinyağında Evrensel Kooperatifçilik Sempozyumu” sonuç bildirgesi açıklandı.


Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği tarafından, 5-6 Haziran 2009 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilen “Zeytin ve Zeytinyağında Evrensel Kooperatifçilik Sempozyumu” sonuç bildirgesi açıklandı.
Bildirgede, zeytinyağı alıcılarının oluşturduğu tekellerin, kooperatiflerin varlığını tehdit eder hale geldiği belirtilerek, Tarım Reformu Uygulama Projesi’nin de kooperatifleri büyük finansal yük altına soktuğu belirtildi.
Sempozyuma, İspanya Tarım Kooperatifleri Konfederasyonu, Endülüs Tarım Kooperatifleri Federasyonu, Jaen Üniversitesi, Oleoestepa ve Olivar de Segura Kooperatifleri Birlikleri, Ziraat Mühendisleri Odası, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği’ne bağlı kooperatif yetkilileri katıldı.
Sempozyum sonuç bildirgesinde, küreselleşmeyle birlikte zeytinyağı alıcılarının birleşmesi ile başlayan üretici aleyhine piyasa koşullarının kooperatiflerin varlığını ve geleceğini tehdit ettiği ifade edildi.
Türkiye’de Dünya Bankası’nın önerisi ile 2000 yılında başlatılan Tarım Reformu Uygulama Projesi kapsamında tarım satış kooperatifleri birliklerinin yeniden yapılanma sürecinin ortak-kooperatif ilişkilerini ve birliklerin mali yapılarını daha da bozduğu kaydedildi.
BİRLİKLER BANKALARA BORÇLANDIRILDI
Türkiye’deki tüm tarım satış kooperatifleri birliklerinin en hayati sorununun finansman yetersizliği olduğu belirtilerek, bu konuda devlet desteğine yönelik etkin bir modelin henüz belirlenmediği ve bu nedenle birliklerin varlıklarını yüksek maliyetli özel banka kredileri ve gayrimenkullerini satarak koruyabildikleri belirtildi.
Kooperatiflerin çok önemli demokratik nitelikli kurumsal yapılar oldukları belirtilerek, hemen hemen her ülkede gerek demokrasinin gelişmesi gerekse üreticilerin korunması açısından tarım ve kooperatifçilik politikaları bulunurken, Türkiye’de ise kooperatifçiliğe yönelik etkin politikalar oluşturulamadığı kaydedildi.
Sempozyumun sonuç bildirgesinde, Türkiye’de yürürlükteki mevcut yasanın kooperatifçiliğin ihtiyaçlarına yeterince cevap veremediği, taslak yasanın da sorunları çözemeyeceği, hatta sorunları daha da derinleştirme potansiyeli taşıdığı ifade edildi.
SEMPOZYUMDA ALINAN KARARLAR
Spekülatif amaçlı fiyat düşürme girişimlerine karşı Türk ve İspanyol kooperatif ve birliklerinin ortak davranış sergileyerek üretici haklarının korunması konusunda stratejik iş birliğine girmesi, Türkiye ve İspanya kooperatifçiliğinde eksik yönler belirlenerek, iyileştirme yönünde çalışmalar yapmak üzere bir platform oluşturularak, eğitim programları düzenlenmesi kararları alındı.
Ayrıca, kooperatifler arasında dayanışma, bilgi paylaşımı, ticari dayanışma kapsamında ilişkilerin genişletilerek sürdürülmesi ve bunun evrensel kooperatifçilik çerçevesinde tüm Akdeniz Havzası’ndaki ülke kooperatiflerine yaygınlaştırılması, bu konuda ayrı bir platform oluşturulmasına karar verildi. (İzmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net