HUKUK KÖŞESİ

 • SORU: İş yerimden doğum iznimi kullanmak üzere ayrıldım. Doğum iznimin bitmesine daha on beş günüm var...


  SORU: İş yerimden doğum iznimi kullanmak üzere ayrıldım. Doğum iznimin bitmesine daha on beş günüm var. Ücretli iznim bittikten sonra altı aylık ücretsiz izne ayrılmak istiyorum. Bu isteğimi işyerine bildirdim. Ancak işyerim izin vermiyor. Bu ücretsiz izin işverenin iznine mi bağlıdır?

  CEVAP: Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak süreye iki hafta süre daha eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.
  İş Kanununun 74. maddesi, hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontrolleri için ücretli izin verileceğini; doktor raporu ile gerekli görüldüğü takdirde hamile kadın işçinin sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılacağı ve bu halde işçinin ücretinde indirim yapılamayacağı da düzenlenmiştir.
  Yine aynı maddede, “İsteği halinde kadın işçiye, 16 haftalık sürenin tamamlanmasından (çoğul gebelik halinde 18 hafta) sonra 6 aya kadar ücretsiz izin verilir” hükmü düzenlenmiştir. Bu “verilir” ifadesinde de açıkça okunacağı üzere herhangi bir şarta tabi değildir. Kadın işçinin ücretsiz izin hakkını kullanacağını talep etmesi yeterlidir. İşverenin izin vermiyorum deme hakkı yoktur.
  Eğer işvereniniz, ücretsiz izin hakkınızı kullanmanıza izin vermiyorsa, bu durumda, İş Kanununun 104. maddesi uyarınca, “...74. maddesindeki hükme aykırı olarak doğumdan önceki ve sonraki sürelerde gebe veya doğum yapmış kadınları çalıştıran veya ücretsiz izin vermeyen... işveren veya vekiline 500 YTL. Para cezası verileceği düzenlenmiştir.
  Eğer işvereniniz sizi bu hakkınızı kullandığınız için işten çıkarırsa, bu durumda işe iade davası açma hakkınız da vardır.
  DEVRİM AVCI
  www.evrensel.net