Beyoğlu Emniyeti’nde işkence var

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Beyoğlu Emniyeti’nde “işkence ve kötü muamele” uygulandığı kanaatine ulaştı. Komisyon, Beyoğlu Emniyeti’yle ilgili raporunu tamamladı.


TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Beyoğlu Emniyeti’nde “işkence ve kötü muamele” uygulandığı kanaatine ulaştı. Komisyon, Beyoğlu Emniyeti’yle ilgili raporunu tamamladı. Raporda, Beyoğlu Emniyeti’nde bir yönetim zafiyetinin kendini gösterdiği vurgulanarak, “Emniyet Müdürü Yusuf Yüksel, bölgesinde olan olayları ve insan hakları ihlallerini araştırmak bir yana, olayları bildiren ve bilgi isteyen komisyonumuza bile ilgili bilgileri ancak komisyonumuzun veya komisyon başkanımızın tekrar tekrar telefon veya yazılarından sonra göndermiştir” denildi. Komisyon, birbirinden ayrı tarihlerde Beyoğlu Emniyeti’nin sorumluluk alanlarında Şah Mehmet Aras ve oğlunun dövülmesi, Hakim Adlığ’ın dövülmesi ve hakkında tutuklama kararı bulunan Çağdaş Kulaçatan’la ilgili olayları inceledi.
Raporda şu saptamalar yer aldı:
yBeyoğlu Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin, hukuka aykırı olarak, şahısların polis araçlarına bindirilerek sorgulanmalarını, hatta cezalandırılmalarını tercih ettiği; bu işlemin idari bir pratik haline getirilmeye çalışıldığı endişesi ve kanaati uyanmıştır.
yHukuki düzenlemelere karşın son dönemlerde bazı kamu görevlilerinin kötü muamele ve eziyet (işkence) suçunu oluşturacak eylem ve davranışlar içinde olduklarına dair iddialar ve olaylar gerçekleşebilmektedir.
yPolis görevlileri, asayişi sağlamaya değil, kendi intikam duygularını tatmin etmek için asayişi yok etmeye çalışan kişiler haline gelmemelidir. Asayişi sağlamakla görevli olanların ihkâk-ı hak sayılacak fiil ve davranışlarda bulunması kabul edilemez.
yKomisyonumuzda, polis memurlarının eylemlerinin soruşturulmasında gerekli hız ve özen içinde hareket edilmediği, şiddet eylemlerinin sorumlularının bu şekilde neredeyse bir cezasızlıktan yararlandırılmakta olduğu kanaat ve endişesi mevcuttur.
yBeyoğlu Emniyeti’nde bir yönetim zafiyeti kendini göstermektedir. Emniyet Müdürü Yusuf Yüksel, olayları etkili bir biçimde araştırmamış, yardımcılarına konuyu araştırttığını, ancak hiçbir görevlinin bu olayları kabul etmediğini söylemiştir. Hiçbir görevlinin bu olayları yapsa bile kabul etmeyeceği gerçeğini ilk başta Emniyet Müdürü Yusuf Yüksel bilmelidir. (İSTANBUL)
www.evrensel.net