Grev ve direnişteki işçiler sendikal haklar için yürüdü

Grev ve direnişteki işçiler, 15-16 Haziran direnişinin yıl dönümünde sendikal hakların önündeki engellerin kaldırılması için Ankara’da ...


Grev ve direnişteki işçiler, 15-16 Haziran direnişinin yıl dönümünde sendikal hakların önündeki engellerin kaldırılması için Ankara’da Çalışma Bakanlığı’na, diğer illerde ise Çalışma Bölge Müdürlüklerine yüründü. İşçiler, sendikal yasaların ILO normlarına göre düzenlenmesini istediler.
Ankara’da DİSK’in çağrısıyla sabah erken saatlerden itibaren ODTÜ girişinde toplanıldı. Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi direnişteki Sinter Metal ile grevdeki Asil Çelik ve Asemat işçileri de yürüyüşteki yerlerini aldılar.
“Barajlara, noter ücretine, grev yasaklarına hayır”, “Toplusözleşme için işçilerin özgür iradesi, referandum”, “15-16 Haziran yolunda 12 Eylül yasalarıyla mücadele sürüyor” yazılı pankartlarla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yürüyen DİSK üyelerine, SES Merkez Yöneticisi Şükran Doğan, TMMOB Genel Sekreteri Hakan Genç ile EMEP, SDP ve TKP üyeleri de destek verdi.
“Atılan işçiler geri alınsın”, “Krizin bedeli patronlara”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek”, “Pazara değil sokağa çıkıyoruz” sloganlarıyla bakanlık önüne gelen DİSK’liler, burada bir basın açıklaması gerçekleştirdiler.
DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, 15-16 Haziran direnişinin sendikal hak gasplarına karşı yapıldığını hatırlatarak, o dönem işçilerin mücadelesi sonucu hayata geçirilemeyen yasaların 12 Eylül darbesi ile gerçekleştirildiğini söyledi.
‘KIDEM TAZMİNATI NAMUS BORCU’
Sendika üyeliğinde noter şartı, barajlar ve yetki alma sürecinin uzunluğu nedeniyle ILO’nun Türkiye’yi “Kara Liste”ye aldığını kaydeden Çelebi, çağdışı çalışma yasaları nedeniyle sendikalaşma oranının düştüğünü, kayıt dışı ve güvencesiz çalışmanın kabul edilemez boyutlara ulaştığını vurguladı.
Çelebi, hükümet ve sermayenin 2001 krizinde olduğu gibi işçi haklarına saldırmayı planladığını belirterek, kıdem tazminatı, kısa süreli çalışma, özel istihdam büroları ile ilgili yeni saldırıların gündeme getirildiğini söyledi.
“Kıdem Tazminatı Fonu”nun bir aldatmaca olduğunu ifade eden Çelebi, kıdem tazminatına sahip çıkmak için sendikalı-sendikasız ayrımı yapmadan mücadele yürütmenin “namus borcu” olduğunu dile getirdi.
Emekli-Sen’in kapatıldığını, Genç-Sen’in kapatılması için açılan davanın ise sürdüğünü belirten Çelebi, “Başbakan ve çalışma bakanını bu ayıba son vermeye çağırıyoruz” dedi. “Pazara çık” kampanyasını eleştiren Çelebi, “Pazara değil sokağa çıkacağız. Üyemiz olsun olmasın işten atılan, ücreti düşürülen tüm işçilere sahip çıkacağız” diye konuştu.
Açıklamanın ardından DİSK yöneticilerinden oluşan bir heyet, Adalet Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı ile işe iade, tazminat ve işyeri tespiti gibi konularda yaşanan sıkıntılar üzerine görüşmeler yaptı. (Ankara/EVRENSEL)


Her yerde eylem yapıldı

İstanbul’da Bölge Çalışma Müdürlüğü önünde yapılan eylemde, işçiler, örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını istedi. DİSK Avrupa Yakası Bölge Başkanı Mehmet Karagöz, ILO normlarının çalışma hayatına hakim kılınması için mücadelenin daha da yükseltileceğini duyurdu. Karagöz, “Kriz süreçlerinin sendikaların görevlerini yerine getirip getirmedikleri konusunda açıklıkla sınandığı zamanlardır. Bize düşen, işçi sınıfına yönelik saldırılara karşı mücadeleyi daha da artırarak sürdürmektir” dedi. Karagöz, özellikle kıdem tazminatının kaldırılmasına karşı yeni bir kampanya başlatacaklarını duyurdu. Adana’da DİSK Bölge Şubesi’nin düzenlediği eyleme Eğitim Sen, Adana Tabip Odası, EMEP ve ESP’nin de aralarında bulunduğu birçok kurum destek verdi. İnönü Parkı’nda bir araya gelen işçi ve emekçiler, Çalışma Bölge Müdürlüğü’ne yürüdüler. Burada konuşan DİSK Bölge Temsilcisi Kemal Aslan, sendikalar yasasının demokratikleşmesi ve grev yasaklarının kaldırılması gibi taleplerini daha da yükselteceklerini belirtti. Hatay Demokrasi Platformu da bir basın açıklaması yaptı. Ulus Meydanı’nda yapılan eylemde platform adına açıklamayı DİSK/Genel-İş Hatay Şube Başkanı Mehmet Güleryüz okudu. ‘Halkta para var’ diyen Başbakan’a ve yandaş kurumlara seslenen Güleryüz, “Halkı önce işsiz bırakarak açlığa mahkum edeceksin, sonra da ‘halkta para var’ deyip alışverişe çağıracaksın. Bunun adı halkla alay etmektir” dedi.

ÇIPLAK AYAKLA YÜRÜDÜLER

Gaziantep’te 15-16 Haziran direnişinin 39. yıl dönümünde çıplak ayaklı yürüyüş yapıldı.
Gaziantep’te Kırkayak Parkı’ndan Yeşilsu önüne yürüyen işçi ve emekçiler, sömürü ve hak gasplarına karşı mücadele çağrısında bulundular. Yürüyüşe, KESK ve EMEP üyeleri ile kitle örgütü temsilcileri de katıldı. DİSK Bölge Başkanı Nihat Bencan, “Sendikal hak ve özgürlükler için mücadele, kazanılmış haklarımızın gaspına karşı mücadele ve krizin sonuçlarına karşı mücadele birbirinden ayrılamaz, ayırmayacağız. El ele, omuz omuza Türkiye’nin aydınlık geleceğine yürüyeceğiz” dedi.
www.evrensel.net