‘Santraller bizimdir satılamaz’

TES-İŞ Sendikası, termik santrallerin özelleştirilmesine tepki gösterdi.


TES-İŞ Sendikası, termik santrallerin özelleştirilmesine tepki gösterdi. Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerinin ülkenin en önemli enerji üretim merkezlerinden olduğunun bildirildiği açıklamada, devletin, ülkenin, milletin çıkarlarını düşünen herkesin önemli görevlerinden birinin de özelleştirmeye karşı mücadele etmek olduğu belirtildi.
TES-İŞ Sendikası Yatağan Şubesi olarak, termik santrallerin özelleştirilmesine karşı yıllardır haklı, meşru ve demokratik mücadele verdiklerinin belirtildiği açıklamada, “Özelleştirmeci firmaların yapmış oldukları çalışmaları, baskıları yakından izlemekteyiz. Ancak şunu bilmelidirler ki bizim satılık bir yerimiz yoktur. Santraller bizimdir. Bu bizim onur meselemiz. Bu bizim aş, iş, ekmek kavgamızdır” denildi.
Ülkede McKinsey & co. firmasıyla elektrik dağıtım bölgeleri ve elektrik üretim santrallerini art arda özelleştirmeye yönelik bir süreç başlatıldığını belirten TES-İŞ yetkilileri açıklamayı şu sözlerle noktaladı: “Bizler yıllardır enerjide özelleştirmenin halkımız için pahalı elektrik olduğunu, ülkemiz açısından belirsizlik, karanlık olduğunu, hatta vatana ihanet olduğunu, çalışanlar açısından taşeronlaşma, sendikasızlaştırma olduğunu gördüğümüz için ‘Enerjide özelleştirmeye hayır’ diyegeldik” açıklamasında bulundular.
(İstanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net