2010 kadınların mücadele yılı

Emek Partisi, 8 Mart’ın Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilan edilişinin 100. yılı olan 2010 yılını, “Kapitalizmin ve krizin kadınların yaşamı üzerindeki yıkıcı etkileri”ne karşı mücadele yılı ilan etti. Yıl boyunca sürdürülecek kampanyayla, sosyalizmin kadınlar için kazanımlarının da yaygın bir şekilde anlatılması hedefleniyor.


Emek Partisi, 8 Mart’ın Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilan edilişinin 100. yılı olan 2010 yılını, “Kapitalizmin ve krizin kadınların yaşamı üzerindeki yıkıcı etkileri”ne karşı mücadele yılı ilan etti. Yıl boyunca sürdürülecek kampanyayla, sosyalizmin kadınlar için kazanımlarının da yaygın bir şekilde anlatılması hedefleniyor.
Emek Partisi’nin, emekçi kadınlar arasındaki çalışmasını değerlendirmek üzere, “İş, ekmek, özgürlük ve barış için emekçi kadınlar mücadeleye” sloganıyla, 23-24 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirdiği konferansın sonuçları açıklandı. Parti yöneticilerinin ve temel çalışma alanlarından gelen delegelerin katılımıyla yapılan konferansın sonuç bildirgesinde, “Kadın çalışması konusunda eleştiri-özeleştiriyi de kapsayan zengin tartışmalar ve değerlendirmeler yapıldığı”, “Tüm parti örgütleri ve gençlik örgütünün, bu kararlar doğrultusunda çalışmalarını yeniden planlayacağı” duyuruldu. Kadın sorununun, kendine özgü yönleriyle, “Tüm alanlardaki günlük örgütsel faaliyetin ayrılmaz bir parçası olarak yaşam bulması gerektiği” vurgulanan bildirgede, Emek Partisi’nin önümüzdeki dönem bu alanda yürüteceği çalışmanın temel perspektiflerini oluşturacak bir dizi karar alındığı da bildirildi.
KADINLAR İŞE, ÇOCUKLAR KREŞE!
Konferans kararlarına göre, 8 Mart’ı yaratan işçi kadınların anısına, 2010 yılında, “Kadın istihdamı, işçi-memur ve diğer çalışan kadınların sorunları, kapitalizmin ve onun krizlerinin kadınlar için yıkıcı etkilerinin teşhiri üzerinden” yıl boyunca sürecek bir kampanya başlatılacak. Kadınları eve bağlayan işlerin toplumsallaştırılmasına ilişkin taleplerin öne çıkarılacağı kampanyanın ana sloganlarından biri “Çocuklar Kreşe, Kadınlar İşe!”
Kreş talebinin oyun alanları ve etüt merkezlerini de kapsayarak genişletilmesi kararlaştırılırken, imza kampanyaları, yürüyüşler, toplantılar, çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenecek.
ASGARİ SOSYAL YARDIM
Kampanya, ekonomik krize karşı mücadeleyle bir arada yürütülecek. Kadınların krizin yükünü sadece işten atma ve ücret kaybı olarak değil, sosyal, toplumsal bütün yönleriyle yaşadığına dikkat çekilen bildirgede, şöyle deniliyor: “İşsizlik ve yoksulluğun büyümesi, kadının ev içi emeğinin yoğunluğunu olağanüstü artırmakta ve çocukların bakımı, eğitim ve sağlık giderleri, mutfağın idaresi vb, ev ekonomisinin bütün yükünü hakim cinsiyetçi işbölümünün de katkısıyla kadınların sırtına yıkmaktadır. Öte yandan, ekonomik krizle birlikte, yoksulluğun büyümesi emekçi ailesinin sosyal yaşamını parçalamakta, aileler dağılmakta, çocuklar ve kadınlar toplumsal çürümenin hedef kitlesi haline gelmektedirler.”
Buradan hareketle, “Krizin faturasının ödenmemesi” ve emekçi ailesinin korunmasına yönelik “asgari sosyal yardım” talebiyle kadınların mücadeleye seferber edilmesi kararı alındı.
www.evrensel.net