KÜRT KADINLAR VE BARIŞ TALEBİ

* Konferansta, Kürt kadınları arasındaki çalışmanın güçlendirilmesi kararı da alındı. Buradaki faaliyetin ana halkasının Kürt metropollerinde kadın işçiler arasında yürütülen çalışma olduğu vurgulanan sonuç bildirgesinde...


* Konferansta, Kürt kadınları arasındaki çalışmanın güçlendirilmesi kararı da alındı. Buradaki faaliyetin ana halkasının Kürt metropollerinde kadın işçiler arasında yürütülen çalışma olduğu vurgulanan sonuç bildirgesinde, “Kürt kadınının anadil, Anayasal temsil, barış hakkı için, cinsiyetçi-feodal şiddete ve baskıya karşı mücadelesinin bir parçası olmak yanında, partimiz kadınlar arasındaki çalışmasını asıl olarak sınıfsal temelde ele almalı ve emek mücadelesiyle birleştirmeye çalışmalıdır” denildi. Bölgedeki kadın çalışmasının diğer önemli ayakları ise kamu emekçileri ve tarım işçileri olarak belirlendi. Tarım işçileri arasındaki çalışmanın, göçün yöneldiği metropollerde de dikkate alınması gerektiği bildirildi.
* Bildirgede, “Silahların susması, akan kanın durması ve barışın sağlanması” talebinin sadece Bölge Örgütü’nün sorumluluğu olmadığı hatırlatıldı: “Barış, Türk, Kürt kadınları başta olmak üzere tüm milliyetten kadınların kardeşliğinin ve dayanışmasının sağlanması ve şovenizme karşı demokratik tutumun geliştirilmesi bakımından son derece önemlidir. Bu yüzdendir ki, barış talebini Türk, Kürt her milliyetten kadınlar arasında örgütlemek yalnızca bölge örgütümüzün değil, tüm parti ve gençlik örgütümüzün temel görevlerinden biridir.”
www.evrensel.net