SONUÇ BİLDİRGESİ’NDEN

Konferansımız, tüm kadınları işsizliğe, yoksulluğa, her türlü baskı, şiddet ve eşitsizliğe karşı aşağıdaki talepler etrafında mücadeleye çağırır...


Konferansımız, tüm kadınları işsizliğe, yoksulluğa, her türlü baskı, şiddet ve eşitsizliğe karşı aşağıdaki talepler etrafında mücadeleye çağırır;
kEşit işe eşit ücret uygulansın
kCinsiyetçi istihdam politikalarına son verilmeli; kadınlara güvenceli iş olanakları sağlayacak politikalar hayata geçirilmeli.
kBakım hizmetleri (çocuk, yaşlı ve engelli bakımı) toplumsallaştırılmalı.
kÖzel sektör ve kamu işyerlerinde kreş ve emzirme odaları kurulmalı, ebeveyn izni hayata geçirilmeli.
kKadına yönelik her türlü şiddete karşı kamusal koruma sağlanmalı. İlk tedbir olarak nüfusun 50 bini aştığı her yerde belediyeler sığınma evi açma yükümlülüklerini yerine getirmeli.
kSSGSS Yasası geri çekilmeli; sosyal güvenlik sistemi tüm emekçileri kapsayacak şekilde genişletilmeli, evde ve tarımda ücretsiz aile işçiliği yapan kadınlar sosyal güvenlik kapsamına alınmalı.
kEğitimde ve sağlıkta özelleştirmelere son verilmeli, eğitim ve sağlık herkese parasız olmalı.
kKriz bahanesiyle işten atmalar, ücretsiz izin, sosyal hakların budanması gibi uygulamalar yasaklanmalı, çalışma süreleri, ücretler düşürülmeden kısaltılmalı.
kİşsizlik Sigortası’nın kapsamı genişletilmeli, kaynaklar işsizler ve yoksulların desteklenmesi için kullanılmalı.
kKürt sorunu eşit haklara dayalı demokratik bir çözüme kavuşturulmalı. Koruculuk sistemi dağıtılmalı. Kürt kadınlarının ana dilinde kamu hizmeti alması sağlanmalı.
kİlan edilişinin 100. yılında (2010) 8 Mart resmi tatil olmalı.
www.evrensel.net