EVRİME MESSEL’DEN BAKMAK

Messel’de bulunan fosiller, geçmişten günümüze birçok bilgi taşıyorlar. O dönem yaşayan bitki ve hayvan türlerinin nasıl bir ortamda yaşadıklarını, nasıl bir iskelet yapısına sahip olduklarını...


Messel’de bulunan fosiller, geçmişten günümüze birçok bilgi taşıyorlar. O dönem yaşayan bitki ve hayvan türlerinin nasıl bir ortamda yaşadıklarını, nasıl bir iskelet yapısına sahip olduklarını, nelerle beslendiklerini anlamak açısından fosillerin değeri tartışılmaz. Fosiller sadece o dönemi anlamak açısından değil, aynı zamanda canlıların nasıl bir süreçten geçerek evrimleştiğini anlamak açısından da önemli. Messel’de bulunan fosiller arasında atın atasına ait fosiller en bilinenlerden. Bugüne kadar üç türe ait toplam elli yedi atın atasına ait fosil bulundu. Orta büyüklükte bir köpek kadar olan bu ata-atların ayakları da bugünkü atlardan daha farklı. Ön ayaklarında dört, arka ayaklarında ise üç parmak bulunuyor. Midesinde bulunan artıklardan da bugünkü atalarından farklı olarak ormanlarda yaşadıkları ve yaprak, üzüm gibi şeylerle beslendikleri tespit edildi. Bu fosiller, evrim karşıtlarının ‘canlılar değişmiyor’ tezini en iyi çürüten kanıtlar arasında bulunuyor. Messel’de insanların da dahil olduğu primatlara ait çok az fosil bulunmasına rağmen yine de üç türe ait çeşitli fosiller bulundu. Soyu tükenen bu üç tür daha çok yarı-maymun, lemur benzeri canlılar. Ida, bunların arasında özel bir özelliğe sahip. İnsanlarla, maymunların bundan mı evrimleştiği yoksa soyu tükenen bir tür mü olduğu tartışmalı da olsa Ida, evrim açısından önemli bir yere sahip. Benzer şekilde bugün yaşayan papağanların ataları sayılan birçok fosil bulundu. O dönem yaşayan birçok canlı türünün bugün artık yaşamadığını yine fosiller ortaya koyuyor. Bu da bir dönem doğaya uyum sağlayan birçok canlının koşulların değişmesi ile nasıl soyu tükenip öldüğünü göstermesi açısından önemli. Örneğin o dönem yaşayan birçok kuş türünün bugün doğrudan torunları bulunmuyor. Grube Messel’de bulunan fosiller, bugüne kadar Evrim Teorisi’ni destekleyen birçok kanıt sundu. Daha milyonlarca fosilin yerin altında olduğu düşünüldüğünde, Ida gibi insanı şaşırtan birçok yeni kanıtın bulunacağına da kesin gözüyle bakılıyor.
www.evrensel.net