ÖZGÜRLÜK

 • Emekli oramiral sahte olduğu ileri sürülen belgeyi hazırlayanları kastederek, ‘Bu salak insanlar darbe yapamazlar’ demiş.


  Emekli oramiral sahte olduğu ileri sürülen belgeyi hazırlayanları kastederek, ‘Bu salak insanlar darbe yapamazlar’ demiş.
  Darbe yapmak için salak olmamak ön koşul değil; silah, güç yeter de artar bile.
  Ayrıca, onlar salak değiller ki!
  Kaldı ki, onların salak olup olmadıklarını tartışmak da bizlere düşmez. Toplumda tanrılar vardır; bu toplum tanrıları kendi aralarında toplanır karar verirler.
  Emekli oramiralin salak dedikleri, içinde yer aldıkları kurumun bize özgü tarihsel koşullarında, bizlerle toplumun tanrıları arasına yerleşmiş, her şeyin en iyisini ve en doğrusunu, bizler için neyin en yararlı olduğunu bilen bilgelerdir.
  Bilgelerin bazılarına da olsa, salak derseniz toplum ikiye bölünür: Salaklar var dediğiniz kurumda asla salak yetişmeyeceğine inanan ve tüm toplum tasarımlarının siyasetini bu inanç üzerine kurmuş toplum tanrılarının peşlerinden sürükledikleri kitleler bir yanda; söz konusu kurumda sadece bilgelerin değil, salakların da yetişebileceğine inanan ve toplum tasarımlarının siyasetini bu inanç üzerine kurmuş görünen toplum tanrılarının peşlerinden sürükledikleri kitleler karşı yanda.
  Bir kurumun, bize özgü tarihsel koşulları ne olursa olsun, salak ya da bilge üretemeyeceğini; o kurumun en tepesindeki yöneticilerin de sırf bu konumları nedeniyle her şeyin en iyisini ve en doğrusunu, bizler için neyin en yararlı olduğunu bilemeyeceklerini söyleyin, göreceksiniz, toplumun kamplaşmış görünen tanrıları size karşı birleşeceklerdir.
  Bir bölüm toplum tanrıları, emekli oramiralin salaklar da yetiştirdiğini ileri sürüdüğü kurumla hükümetin arasını açmaya çalışanlar olduğunu iddia ediyorlar. Bir diğer bölüm toplum tanrıları da asla salak yetiştirmeyen, bilgeler üreten kurumun hükümeti katiyen benimsemediğini vurguluyorlar.
  Toplum, toplum tanrılarının kuruma ilişkin yorumlarına bağlı olarak bir kez daha kamplaşıyor: ‘Salaklar da yetiştiren kurum ve hükümet uyum içindedir, bu ikisinin arasını açmak istiyorlar’ diyenler ile ‘Asla salak yetiştirmeyen, tepelere geldikçe bilge oluverenlerin yönettiği kurum bu hükümete karşıdır’ diyenlerin sürüklediği karşı karşıya getirilmiş kitleler!
  Sizler istediğiniz kadar ‘Ne o kurum devletin kalıcı sahibidir, ne de hükümet ancak o kurumun çizdiği sınırlar içinde hareket etmesi gereken ömrü birkaç yıllık sıradan bir oluşumdur; o kurum hükümete bağlıdır, o kurumun yaptıklarından, yapmadıklarından, yapamadıklarından hükümet bizlere karşı sorumludur’ diye bağırın, sesinizi duyuramazsınız. İyi ki duyuramazsınız, bir duyursanız o kurumun prestijini düşürmeye uğraşan, iç ve dış düşmanların işbirlikçisi hainler olarak suçlanırsınız; belki de bir savcı bilmem hangi kanunun bilmem hangi maddesini ihlalden dava açar, bir mahkeme de sizi mahkum eder.
  Emekli oramiral ‘Bu salak insanlar darbe yapamazlar’ dedi, halt etti.
  Açtığı tartışma bir yana, geçmişimizi değerlendirmemizde bizleri açmaza soktu:
  Söyleyin bakalım, 12 Eylül darbesini yapanlar, darbe yaptıklarına göre salak olamayacakları için, her şeyin en iyisini ve en doğrusunu, neyin bizler için en iyisi olduğunu bilen bilgeler miydiler?
  YÜCEL SAYMAN
  www.evrensel.net