Osmanlı Biyografi Kaynakları Sempozyumu

“Osmanlı Biyografi Kaynakları” sempozyum dizisinin Aşık Çelebi Tezkiresi’ne ayrılan ilki 19 Haziran’da yapıldı.


“Osmanlı Biyografi Kaynakları” sempozyum dizisinin Aşık Çelebi Tezkiresi’ne ayrılan ilki 19 Haziran’da yapıldı.
16. Yüzyıl Osmanlı kültür dünyasını yansıtan önemli bir yapıt olan Aşık Çelebi Tezkiresi, Osmanlıca adıyla Meşa’irü’ş-Şu’arâ’nın (Ünlü Şairler) yaşam öykülerini anlatırken, dönemin özelliklerini verişiyle tanınır. Hollanda Araştırma Enstitüsü konferans salonu’nda yapılan sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Universiteit Leiden düzenlemişti. Nevşehir Üniversitesi Rektörü Filiz Kılıç’ın yakında yayımlanacak olan “Aşık Çelebi , Meşa’irü’ş-Şu’arâ (İnceleme -Metin )” adlı çalışmasının dayanaklarını anlattığı konuşmayla başlayan toplantıda, Yıldız Teknik Üniversitesi’den Hatice Aynur, Aşık Çelebinin kendi Kaleminden Yaşam Öyküsü, Leiden ܒden Jan Schmidt kitapta yer alan eş cinsel ilişkiler ve edebiyat, Koç ܒden Aslı Niyazioğlu , kitaptaki rüyalar ve yorumları, Helga Anetshofer ise kitapta yer alan Kalenderiler vb. toplum dışı dervişler konusunda sunum yaptı.
Bilgi Üniversitesi’nden Zeynep Altok’un Aşık Çelebi Tezkiresi’ne göre edebi kanon, Başkent Ü.’den Tuba İsen-Durmuş Osmanlıda Edebi Hamilik, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Ali Emre Özyıldırım ise Latifi ve Aşık Çelebi tezkirelerindeki Garip ve Acip terimleri üzerinde durdu. Ersu Pekin’in Aşık Çelebi Tezkiresi’ndeki müzik kavramları üzerine sunumunu sempozyumun genel değerlendirilmesi izledi. U.Washington’dan Selim S. Kuru ve Boğaziçi Ü.’den Derin Terzioğlu’nun da katıldığı değerlendirmede, bu tür metinlerin edebiyat için olduğu kadar tarih için de önemi vurgulandı.
Osmanlı dünyasını ve kültürünü daha iyi kavramayı amaçlayan bu sempozyumlar dizisi, çeviri yazımı yapılmamış kitaplar üzerine yapılacak sempozyumlarla sürecek.
(İstanbul/EVRENSEL)
Sennur Sezer
www.evrensel.net