yüksek

 • Yolda yaya giden Bektaşi’nin önüne bir atlı çıktı: “Baba” dedi, “Bir müşkülüm var. Beni aydınlatır mısın?” Bektaşi yanıt verdi:


  Yolda yaya giden Bektaşi’nin önüne bir atlı çıktı: “Baba” dedi, “Bir müşkülüm var. Beni aydınlatır mısın?” Bektaşi yanıt verdi:
  - Elimden gelen bir şeyse hay hay oğlum.
  - Şunu öğrenmek istiyorum: Şu anda Allah ne yapıyor?
  Sualin münasebetsizliğine içerleyen derviş, hiç belli etmemiş:
  - Yanıt veririm ama bir şartla, sen o attan in, ben bineyim.
  - Neden?
  - Böyle yüksek bir suale yüksekten yanıt vermek gerekir de ondan!
  Adam attan inmiş Bektaşi binmiş. Adam “Hadi” demiş “Söyle bakalım. Allah şimdi ne yapıyor?” Bektaşi “Ne yapacak” demiş, “Atı senin gibi bir budalanın elinden alıp, benim gibi bir akıllıya veriyor”. Ve çalakamçı uzaklaşmış.
  www.evrensel.net