Sürgünlere karşı dayanışmaya!

SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) Şişli Şube Başkanı Rabia Tuncer, sürgün edildi! Son on beş yıldır İstanbul’da kamu emekçilerinin (sadece sağlık alanında çalışanların değil) örgütlenme ve mücadelesinin her aşamasında en önde yer aldığı...


SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) Şişli Şube Başkanı Rabia Tuncer, sürgün edildi! Son on beş yıldır İstanbul’da kamu emekçilerinin (sadece sağlık alanında çalışanların değil) örgütlenme ve mücadelesinin her aşamasında en önde yer aldığı, şubeler platformu aracılığıyla hayata geçirilen KESK mücadelelerinin planlanıp uygulanmasında, bilgi birikimi, kararlı-birleştirici emekçi kişiliğiyle, en önemli katkıları yaptığı için sürgün edildi!
Sağlıkta yıkım politikalarına karşı ciddi bir savaşımın, ancak bu yıkım politikalarının hedef aldığı bütün kesimleri kapsayan, birleşik mücadeleyle başarılabileceğini gördüğü ve bunun gereklerine uygun bir mücadele çizgisini, son on yıldır başkanı olduğu SES Şişli Şubesi’nde hayata geçirdiği, emekçi arkadaşları, diğer hastane emekçileri, hastalar ve hasta yakınları gözünde bir mücadele sembolü haline geldiği için sürüldü!
Rabia Tuncer’i sürgün edenler, disiplin kurullarında görevden atılmasını isteyenler politik ön yargılarla hareket etmişler, “Herkese Sağlık, Güvenli Gelecek Platformu’nun”, parasız sağlık, sağlık emekçilerinin birleşik mücadele ve emek güçleriyle dayanışması için yaptığı eylemlerdeki katkısını, döner sermaye haksızlıklarına karşı kararlı tutumunu cezalandırmışlardır. “Sosyal güvencesizlik yasası”karşıtı eylemlerde, güvencesiz çalışma, taşeronlaştırma, sağlık hakkının piyasalaştırılması karşısında aldığı tutum, mücadeleci sendikacılığı savunmakla kalmayıp hayata geçirmesi, sürülmesine neden olmuştur. Bu saldırı KESK’e yapılan Kürt sorunu bahaneli saldırı ve tahammülsüzlüğün, “Yandaş yapamadıklarını yok et” aşamasına geldiğinin de bir göstergesidir. On beş yıllık bir sendika şube başkanının işini aksatmadığı, görevini savsaklamadığı, emekçilerle hiçbir sorun yaşamadığı, bu ağır çalışma ve yaşam koşullarına rağmen, hiçbir doktor, mesai arkadaşı, hasta, hasta yakını tarafından en ufak bir şikayet veya yakınmaya konu olmadığı koşullarda suçlanıp sürülmesi, tam bir hukuk-yasa tanımazlık, sendika ve emek düşmanlığıdır. Onlarca yıldır, bedeller ödeyerek kazandığımız mevzilerden sökülüp atılmamızdır. Bir sendika başkanının çalıştığı alanın dışına sürülmesi, sendikal görevlerini yerine getirmesine darbedir. Bu AİHM’in, “Sendikal eylemler cezalandırılamaz” kararına karşın egemen sınıfların, eğer bizim için emekçilere “Pazara çıkın harcama yapın” dememişse, özelleştirmeye karşı çıkmışsa, TİS talepleri için emekçileri birleştirmek kaygısı güden bir duruşu varsa, tam gün çalışmanın karşısındaysa, “makul” değilse cezalandırırız tutumunun açığa çıkmasıdır.
Skandalların, yolsuzlukların, salgın hastalıklar karşısında tevekkülün, çocuk ölümlerinin, kene ölümlerinin sorumluluğunu taşıyanların, ekonomik krizin bedelini emekçilere fatura etmek isteyenlerin, en öncelikli eylemi teslim alamadıkları emekçileri ve onların örgütlerindeki mücadele önderlerini devre dışı bırakmaktır. KESK ve diğer sendikaların mücadeleci unsurları bu sürgüne karşı, birlikte bir ses çıkarmalı, bu sürgün ve örgütlü mücadeleyi dağıtma hamlesi püskürtülmelidir.
Sermaye saldırılarına karşı onurla mücadele ettiği için,
Sendikayı bir emekçi birleşme ve mücadele aracı olarak ele alan, sosyalist bir kadın olduğu için,
Sendikaların günlük çalışma yaparak, işyerlerinden ortak talepler etrafında emekçileri birleştirip, hareket ettirebileceği sınıfın sendikal görüşünde, ödünsüz-öğretici bir mücadeleyi hayata geçirdiği için,
KESK İstanbul Şubeler Platformu ve işçi sendikalarının mücadeleci unsurlarının, “Sendikal merkezleri hükümet saldırılarına karşı harekete geçirmek üzere” yaptıkları, sendikal-politik eylemde katkısı olduğu için, sürgün edilen Rabia Tuncer’i destekliyor, derhal göreve döndürülmesini istiyorum. Bu gün bu sürgüne tutum alış, en önemli sendikal görev olarak işyeri temsilcilerinin, sendika şube başkanlarının, işçi ve kamu emekçisi şubeler platformunun önünde duruyor, haydi göreve, haydi mücadeleye!
Rıza Zeyrek (Eğitim Sen 2 Nolu Şb.
Cenap Şahabettin İÖO İşyeri Temsilcisi)
www.evrensel.net