‘Tam Gün’ köleliğe hayır!

‘Tam Gün’ köleliğe hayır!

Yurdun pek çok yerinde sokağa çıkan hekimler ve sağlık emekçileri, tam kölelik olarak adlandırılan Tam Gün Yasa Tasarısı’na ‘hayır’ dedi. Yasanın, hekimler için güvencesiz ve belirsiz çalışma...


Yurdun pek çok yerinde sokağa çıkan hekimler ve sağlık emekçileri, tam kölelik olarak adlandırılan Tam Gün Yasa Tasarısı’na ‘hayır’ dedi. Yasanın, hekimler için güvencesiz ve belirsiz çalışma ortamı yaratacağına dikkat çeken hekimler, tasarıyla koruyucu hizmetlerin geriye atılarak, tedavi edici hizmetlerin öne çıkarılacağını dile getirdiler.
Ankara Tabip Odası (ATO) üyesi hekimler, “Tam Gün” yasasıyla sağlık hizmetine ulaşmanın kolaylaşmayacağını, ancak hekimlerin hastane gelirlerinden nasıl pay alacağının düzenlediğini belirttiler. ATO üyeleri, dün Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi bahçesinde buluştular. Hekimler ve sağlık çalışanlarının katıldığı eylemde, sağlık emekçileri taleplerini döviz ve sloganlarına yansıttılar.
GERÇEĞİ SÖYLEMİYORLAR
Burada konuşan ATO Başkanı Gülizar Ersöz, Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında “Tam Gün” ve “Kamu Hastane Birlikleri” tasarılarının Meclis gündeminde olduğunu söyledi. “Tam Gün” yasa tasarısının, “hekimlerin mesai açısından ve zihinsel olarak bölünmüşlük yaşamadıkları, emeklerini bir noktada yoğunlaştırabildikleri bir ortamın oluşturulması” gerekçesiyle çıkarılmak istendiğini bildiren Ersöz, tasarının tam aksine, ne sağlık hizmetine ulaşmayı kolaylaştıracağını, ne de hekimlerin çalışma koşullarını iyileştireceğini söyledi. Ersöz, yasanın yalnızca hekimlerin hangi kurumda çalışacaklarını belirleyerek, hastane gelirinden ne kadar pay alacaklarını düzenlediğini belirtti.
HEKİME MÜŞTERİ ARANIYOR
Tasarı gündeme geldiğinden bu yana, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve üye odaların tasarıyı tartıştığını ve geri çekilmesini talep ettiklerini kaydeden Ersöz, tasarıyla hekimler için öngörülen ücretlerin kaynağının belirsiz ve güvencesiz olduğunu bildirdi. “Yeterli bir ücret için hekimlerin, çalıştıkları kurumda ‘müşteri’ bulurlarsa 7 gün 24 saat çalışmaları gerekecektir” diyen Ersöz, ücretlendirmeye dayanan performans değerlendirmesiyle hizmet niteliğinin düştüğünün ve sağlık harcamalarının arttığının yasayı çıkaranlarca da bilindiğini ifade etti.
Tasarıda fazla mesai süresi olarak öngörülen zaman diliminin, hekimin güvenli ve nitelikli sağlık hizmeti vermesine yetmeyeceğinin altını çizen Ersöz, tıp fakültelerinde öğretim üyesi olarak görev yapan hekimlerin ücretlerinin, büyük oranda sağlık hizmeti sunumuna bağlanmasının da doğru olmadığını söyledi. Ersöz, hocaların verdiği eğitimin kalitesinin düşeceğine dikkat çekerek, performans uygulamasıyla birlikte hocaların sağlık hizmeti sunumuna yönlendirilmesine karşı olduklarını iletti.
‘TEDAVİ EDİCİ HİZMETE ÖNCELİK’
Tasarının, tedavi edici hizmetlere öncelik veren bir biçimde hazırlandığını dile getiren Ersöz, hekimlere verilecek döner sermayenin de tedavi edici hizmete odaklandığını kaydetti. Tıp fakültelerinde bölümlerin “gelir getiren” ve “gelir getirmeyen” olarak ikiye ayrıldığını vurgulayan Ersöz, koruyucu hekimlik, halk sağlığı ve tıbbi araştırmaların göz ardı edildiğini söyledi.
Sağlıkta yaşanan sorunlardan ötürü hekimleri “paracı” olarak suçlayarak çözüm üretmenin mümkün olmadığını ifade eden Ersöz, “Tam Gün” yasa tasarısının tüm sağlık çalışanlarını olumsuz etkileyerek, sağlık hizmeti sunumunu sekteye uğratacağı uyarısında bulundu. Ersöz, hekimlerin mesleki bağımsızlığını kısıtlamayan bir düzenleme yapılmasını talep etti. (ANKARA)


HEKİMLER SOKAKTAYDI
İSTANBUL:
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde bir araya gelen Türk Tabipler Birliği ve İstanbul Tabip Odası, alkışlar ve sloganlarla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne kadar yürüdü. Eyleme SES, İstanbul Eczacılar Odası, Veteriner Hekimler Derneği, Devrimci Sağlık da destek verdi. Performansa dayalı sistemle parça başı iş yapar duruma getirilen emekçiler, AKP Hükümeti’ne bir kez daha seslendi. Eylemde basın metnini okuyan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Hüseyin Demirdizen, ortada olanın Tam Gün Yasası değil “Hekim İş Gücü Düzenleme Yasası” olduğunu belirtti. Tasarının toplumun sağlık durumunu bütüncül olarak gözeten herhangi bir yanı olmadığını anlatan Demirdizen, hastaların sağlığının tehlikeye atıldığını ifade etti. Demirdizen, tasarının geri çekilmemesi durumunda 26-27 Haziran 2009 tarihinde gerçekleşecek olan 58. TTB Genel Kurulu’nda sürecin değerlendirileceğini, yapılacak eylemlerin planlanacağını duyurdu.
DİYARBAKIR:
Diyarbakır Tabipler Odası yöneticileri ve üyeleri, Tam Gün Yasası’nı protesto etmek için Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. DTO Genel Sekreteri Yılmaz Demir, çıkarılan yasanın üniversite ve kamu hastaneleri ile özel sağlık kurumlarında tek işte çalışmayı ve bu kurumlarda hekimlerin hastane gelirinden nasıl pay alacaklarının düzenlediğini belirtti.
İZMİR:
TTB ve İzmir Tabip Odası Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. “Tam Güm” dövizleri açan hekimler adına basın açıklamasını okuyan İzmir Tabip Odası Başkanı Suat Kaptaner, hekimler olarak 30 gün boyunca bir sonraki ay ne kadar ücret alabileceğini düşünerek çalışmaktan bıktıklarını söyledi. TTB Merkez Konseyi Üyesi Zeki Gül’ün de katıldığı açıklama alkış ve yasayı protesto eden sloganlarla sona erdi.
ADANA:
Adana Tabip Odası, KESK, DİSK, TMMOB, Türk-İş ve Adana Eczacılar Odası, Tam Gün Yasası’na karşı Adana Çukurova Devlet Hastanesi önünde ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada konuşan Adana Tabip Odası Başkanı Rıza Mete, yasalarla halkın nitelikli sağlık hakkının elinden alınmaya çalışıldığını vurguladı.
www.evrensel.net