ZONGULDAK POSTASI

 • Uluslararası Medya ve Kültür sempozyumu 2-3-4 temmuz tarihlerinde Zonguldak’taGazeteciler Cemiyeti Başkan yardımcısı ve Evrensel yazarı mesleki büyüğümüz Turgay Olcayto’nun bir telefonuyla aslında gelişti her şey.


  Uluslararası Medya ve Kültür sempozyumu 2-3-4 temmuz tarihlerinde Zonguldak’ta
  Gazeteciler Cemiyeti Başkan yardımcısı ve Evrensel yazarı mesleki büyüğümüz Turgay Olcayto’nun bir telefonuyla aslında gelişti her şey.
  Turgay Bey’in önerisi ve sevgili hocamız Nurçay Türkoğlu’nun çabalarıyla şekillendi sempozyum hazırlıkları.
  Yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalışılan bir proje.
  Kültür Araştırmaları Derneği, Karaelmas Üniversitesi ve Karaelmas Gazeteciler Derneği tarafından organize edilen Uluslararası Medya ve Kültür Sempozyumu’nda önemli konu başlıkları var.
  8 ülke, 48 üniversiteden 150 araştırmacı ve gazeteci katılacak. 136 bildirim sunulacak sempozyumdaki konu zenginliği dikkat çekiyor.
  Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu sempozyumu şöyle değerlendiriyor;
  “Medyada görünenler kadar görünmeyenlerin de tartışılması amaçlanan 2009 sempozyumu için iletişim ve medya araştırmacılarının Zonguldak’ta buluşması, kentin dünyaya açık yüzünün paylaşılmasına katkıda bulunacak
  Toplumsal Dönüşümler ve Medya; Toplumdaki kültürel, politik ve teknolojik değişimler karşısında medya ortamının ne gibi değişimler-dönüşümler geçirdiğini inceleyen araştırmacıları bir araya getirmeyi amaçlıyor.
  Medyada yer alma/almama, görünürlük, konumlandırılma, söylem analizi vb. tartışmalarının yanı sıra “yurttaşlık” ve “etik duyarlık” temeline özen gösteren 136 bildirinin sunumu yapılacak”.
  “Karaelmas 2009: Medya ve Kültür” için Türkiye’nin her bölgesinden ve yurtdışındaki üniversitelerden gönderilen, 250’den fazla bildiri özetiyle ilgili değerlendirmeler, hakemler tarafından tamamlanıp 136’sının sunulmasına karar verilmiş.
  Bu yüzden konular farklı, konuklar ilginç.
  Öte yandan bu etkinliğin, kültürel değerler açısından ilklere imza atmış ancak yaşadığı ihanetler nedeniyle yok sayılmış, horlanmış, dışlanmış bir kent olan Zonguldak’ta yapılıyor olması başka bir detay.
  Kültürel varlıklar içinde açlıklar çektirilen kentin kanayan yarasına bir ölçüde katkıda bulunacak bu etkinlik.
  Bu nedenle de kentin kültürel elçileri bu sempozyumun gerçekleştirilmesini dört gözle bekleyenler arasında.
  Sempozyumun açılış konuşmaları konunun Duayeni Ünsal Oskay (Beykent Üniversitesi) ile İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) Başkanı, Gazeteci Yazar, Hıfzı Topuz tarafından yapılacak. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç, TGC Eski Başkanı ve Milliyet Gazetesi Yazarı Nail Güreli, NTV Yönetim Kurulu Başkanı Erman Yerdelen, sempozyuma konuk olarak katılacak isimler arasında sadece bir kaçı.
  Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi salonlarında gerçekleştirilecek sunumların yanı sıra katılımcılar kentin basın ve kültürel tarihi üzerine dökümanlara da kolaylıkla ulaşabilecekler.
  136 konu başlığından bazıları şunlar.
  Medya ve Siyasal İletişim Kültürü Zonguldak’ta Macar Uzmanlar İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Popüler Kültür Görünümlerine Estetik Yönden Eleştirileri.
  AB’de Medya Okuryazarlığının Sonu: Ürün Yerleştirme
  Yerel Haber ve Kültür; Yerel TV Haberciliği Mısır Sinemasında Görülen İşçi Manzaraları Kentli Yoksul Kadın, Kamusal Forumları Nasıl Algılıyor?
  Namus Bahaneli Cinayetlerin Gazetelerde Sunumu
  Siyasal İletişim Aracı Olarak Medya Kullanımı: AKP Örneği Üzerine Bir Analiz
  Türkiye’deki Siyasal Partilerin Web Sayfaları Üzerine Bir İnceleme Türkiye’deki Milletvekillerinin Web Siteleri Üzerine Bir İnceleme Medyanın Seyirlik Sunakları: Yarışma Programları Azınlık Tartışmaları Sürecinde Alevi Kimliği ve Kamusal Alan Kamu Politikalarının Oluşumunda Medyanın Rolü Yerel Medyanın Gerekliliği Ticarileşme Ağında Bir Kamu Hizmeti Yayıncısı “TRT”Milli Mücadele Döneminde Mustafa Kemal’in Basınla İlişkisi, Kültürün Reklam Üzerindeki Etkisi, Türkiye Medyasında Kimlik Politikaları ve Özcü Kültür Kavrayışının Açmazları, Kültürün Kuşaktan Kuşağa Aktarılma Unsuru Olarak “Sunay Akın” Kitaplarında ‘Oyuncak’ (Simgesi),
  Medyada Kentsel Dönüşüm Söylemi ve Yeni Kent Kültürü,
  Kentlerin Kültür Yoluyla Pazarlanması-İstanbul Örneği “MİMARLIK” Dergisi Yayınlarında Toplumsal Gerçekliği Görmek yada Görememek: 1990-2000 Mimarlar Odasının Türkiye Mimarlığı Gerçekliği, Türkiye’de Walter Benjamin ve Fotoğrafı “Bir Arada” Okumak”
  Kültürel değerlerini korumada özürlü olan siyasi mekanizmaların adım attığı her yerde bıraktıkları derin hasarlara karşın yine de umut doluyuz.
  ATİLLA ÖKSÜZ
  www.evrensel.net