Başka darbe olmaması için...

Birçok siyasi parti, sendika, meslek, insan hakları ve kitle örgütü, 12 Eylül darbecilerinin yargılanmasını istedi. Darbeci generallerden hesap sorulması için öncelikle Geçici 15’inci maddenin...


Birçok siyasi parti, sendika, meslek, insan hakları ve kitle örgütü, 12 Eylül darbecilerinin yargılanmasını istedi. Darbeci generallerden hesap sorulması için öncelikle Geçici 15’inci maddenin kaldırılmasını isteyen kurumlar, insanlık suçunun zaman aşımına uğrayamayacağını hatırlattı.
Dün Galatasaray Lisesi önünde bir araya gelen kurum temsilcileri, anayasanın geçici 15’inci maddesinin, sıkıyönetimin hüküm sürdüğü 1980-83 yılları arasındaki icraatlarını yargı kapsamı dışında bıraktığını ve darbecilere ömür boyu dokunulmazlık kazandırdığını vurguladı. Ortak açıklamayı yapan Nimet Tanrıkulu, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 7’inci maddesinde “Yasalar önünde herkes eşittir”, anayasanın 10’uncu maddesinde ise “Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle kanun önünde eşittir” denildiğine dikkat çekti. Türkiye’de olası darbelerin, darbecilere yargı yolunun açılmasıyla önlenebileceğini belirten Tanrıkulu, bunun da Geçici 15’inci maddenin kaldırılmasıyla mümkün olabileceğini söyledi.
‘DOKUNULMAZLIK SON BULACAK!’
Geçici 15’inci maddenin kaldırılmasıyla dokunulmazlığın son bulacağını dile getiren Tanrıkulu, “Onları her türlü icraatlarından dolayı yargı yolundan muaf tutan ayrıcalıklı durumlarına son verilecektir. Darbe mağdurlarının yargıya başvuru koşullarını hazırlayacaktır” dedi. 12 Eylül öncesinde darbecilerin gerçekleştirdiği 1 Mayıs, 16 Mart, Balgat, Bahçelievler, Maraş, Malatya katliamlarının gerçek bağlantılarıyla açığa çıkmasını isteyen Tanrıkulu, “Darbe demokrasiye karşı yapıldı. Anayasal parlamenter düzen ortadan kaldırıldı. Tüm yasama, yürütme, hatta yargı yetkilerini kendisinde toplayan 5 kişilik cunta, üç yıl boyunca ülkeyi anayasasız, parlamentosuz yönetti” diye konuştu.

GÖRÜŞLER
Emek Partisi: Darbeciler 28 yıl hiçbir girişimde bulunmadılar, suçları zamanaşımına uğradı diye gevezelik yapıyorlar. İnsanlığa karşı suç işlemiş katiller için zamanaşımı yoktur. Yunanistan’da darbeciler hâlâ cezaevinde. Diğer suçlarda olmadığı gibi Kenan Evren’in yargılanması için referandum yapılamaz. Onlar yargılanacak ve cezalandırılacaklar.
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: Ülkeyi yangın yerine çevirenler, 12 eylül darbecileridir. Kenan Evren’in referandum önerisine ‘hodri meydan’ diyoruz. Böylelikle toplum geçmişiyle yüzleşecektir.
Alevi Bektaşi Federasyonu: Cunta anayasasının bütünüyle kaldırılmasını istiyoruz. Anayasa, ‘zorunlu din dersi’ gibi maddelerle ayrımcılık yapıyor.
Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği: En büyük darbe üniversitelere, öğretim üyelerine, öğrencilere olmuştur. Sadece generallerin değil, işbirliği yapan öğretim üyelerinin de yargılanması gerekir.
www.evrensel.net