Devlete 1.7 milyon TL’lik kapak

TEKEL’in MEY Şirketine sattığı alkollü içecekler bölümünün 1 milyon 721 bin TL’lik kapak zararı ettiği ortaya çıktı.


TEKEL’in MEY Şirketine sattığı alkollü içecekler bölümünün 1 milyon 721 bin TL’lik kapak zararı ettiği ortaya çıktı.
TBMM KİT komisyonunda görüşülen Yüksek Denetleme Kurulu raporunda, MEY şirketinin TEKEL tarafından üretilen yaklaşık 4 milyon içki kapağını taahhüt ettiği halde almadığı ortaya çıktı. Başka bir işe yaramayan kapakların TEKEL’e açtığı zarar ise 1 milyon 721 bin TL olarak açıklandı. TEKEL’in KİT komisyonundaki görüşmeleri sırasında AKP’liler ile CHP’liler arasında tartışmalar yaşandı. TEKEL, alkollü içecekler bölümünü MEY şirketine satmıştı. Rapora göre, TEKEL’in ürettiği metal kapaklar MEY Şirketi tarafından taahhüt edildiği halde satın alınmadı. Raporda şu ifadelere yer verildi: “TEKEL ile MEY şirketi arasında imzalanan alkollü içkiler ambalaj sözleşmesi gereği, TEKEL ambalaj fabrikasında üretilen ancak bu şirket tarafından taahhüt edilen miktarda metal kapak siparişinde bulunmaması sonucu TEKEL stoklarında bekletilen ve başka bir biçimde değerlendirme olanağı bulunmayan 3 milyon 736 bin 600 adet metal kapak, 67 milyon 531 bin adet epe conta ve 209 bin kilogram alüminyum şerit ile ilgili 1 milyon 721 bin 13 TL TEKEL zararının tespit edildiği anlaşılmıştır”
MEY’E DEVİR İKRAMİYESİ 248 MİLYON TL
Komisyonda ele alınan rapordaki bir başka “skandal” ise TEKEL’in alkollü içkiler fabrikalarının satışına ilişkin ihale tarihi ile devrin gerçekleştiği tarih arasındaki 248 milyon liralık farkın olması. Rapora göre ihale tarihi ile devrin gerçekleştiği tarih arasında TEKEL 248 milyon liralık ek varlık edindi. Bu da özelleştirmeyi 292 milyon dolara yapan MEY şirketinin fazladan 248 milyon liralık varlık edinmesine neden oldu.
Yani ihale tarihi ile devir tarihleri arasında devletin kurumu olan TEKEL, kasasına 248 milyon TL koyarak MEY şirketine devir oldu. Rapordaki ilginç tespit şöyle:
“Şirketin ilana çıkış tarihi olan 05.06.2003 tarihli bilançosunda 608.2 milyon liralık toplam aktiflerinden, 539.9 milyon liralık borçların düşülmesi ile 68.3 milyon liralık net aktif tutarı hesaplanmaktadır. Öte yandan şirketin MEY içki sanayine devredildiği 27.02.2004 tarihli bilançosundaki toplam 402.5 milyon liralık aktiflerinden 54.1 milyon lira düzeyindeki borçların düşülmesi ile 348.4 milyon liralık net aktif tutarı anlaşılıyor. Bu durum dikkate alındığında şirketin devredilirken ihale için ilana çıkıldığı tarihteki net aktif değerinin çok üzerinde ilave varlık devredilmiştir. Ancak şartname hükümleri doğrultusunda işçilere ödenen 31.9 milyon liralık kıdem tazminatı yükümlülüğünün TEKEL’e ait olduğu dikkate alındığında söz konusu fark 248 milyon liraya inmektedir.”
www.evrensel.net