Avrupa’nın komünizm düşmanlığı devam ediyor

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), İkinci Dünya Savaşı’nın başında Sovyetler Birliği ile Nazi Almanya’sının rollerini bir tutan karar tasarısını kabul etti.


Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), İkinci Dünya Savaşı’nın başında Sovyetler Birliği ile Nazi Almanya’sının rollerini bir tutan karar tasarısını kabul etti. AGİT parlamenterler meclisinde kabul edilen tasarı, 23 Ağustos 1939’da imzalanan Almanya ile Sovyetler Birliği arasında Doğu Avrupa’yı etki alanlarına bölen saldırmazlık paktına istinaden 23 Ağustos gününün “Stalinizm ve Nazizm kurbanlarını anma günü” olması çağrısını içeriyor.
RUSYA: TARİH ÇARPITILIYOR
Karar tasarısı, Rusya’nın şiddetli itirazlarına rağmen kabul edildi. Moskova, bazı Batılı ülkeleri tarihi çarpıtmakla ve Nazi Almanya’sını bozguna uğratmada Sovyetler Birliği’nin fedakarlıklarını hafifsemekle suçladı. Moskova yönetimi ayrıca, AGİT’in toplantısında Stalinizm ve Nazizmin aynı şekilde uluslararası totaliter rejim olarak kınanmasını Rusya’ya karşı yeni bir siyasi girişim olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Igor Liyaskin, Kommersant’a yaptığı açıklamada, dönemin Alman ve Sovyet dışişleri bakanlarının adıyla da bilinen saldırmazlık paktına ilişkin olarak, “Molotov-Ribbentrop Anlaşması’nın değerlendirilmesi 1992 yılında milletvekilleri tarafından yapılmıştır. Bu anlaşmalar için yeni değerlendirme yapılması yersizdir” ifadesini kullandı.
‘AVRUPA’YI FAŞİZMDEN SOVYETLER KURTARDI’
AGİT’teki Rusya Delegasyonu’nun Başkanı Aleksandır Kozlovskiy de Kommersant’a yaptığı açıklamada, “AGİT’in kararı Rusya karşıtı aşağılayıcı bir çıkıştır. Tarihe karşı şiddettir. Stalinizm ve Nazizmi aynı seviyeye getirenler, Sovyetler Birliği’nin en fazla insan kaybına uğradığını ve Avrupa’yı faşizmden Stalin dönemi Sovyetlerinin kurtardığını unuttular” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, 19 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, tarihi gerçeklerin çarpıtılmasını önlemek için Kremlin bünyesinde bir komisyon kurulduğunu açıklamıştı. Medvedev, Nazi Almanya’sının mağlup edilmesinin yıl dönümü olarak kutlanan 9 Mayıs Zafer Bayramı’nda yaptığı açıklamada da, Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’ndaki rolünü övmüş, savaş sırasında 27 milyon yurttaşının hayatını kaybettiğini ve bu bedeli son derece ağır olan zaferin Ruslar için gurur kaynağı olduğunu söylemişti.


ASIL HEDEF SOSYALİZM
AGİT’in bu kararla Rusya’ya karşı “diplomatik atak” geliştirdiği yorumları yapılıyor. Kararda, Sosyalizm ile Nazi rejimi aynı kefeye konularak, her iki “totaliter rejimin” de insanlığa karşı suç işlediği iddia ediliyor. Ancak AGİT kararnamesinde yer alan taleplerden biri, esas hedefin günümüz Rusya’sından çok Sovyetler Birliği olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bu talepte, “Sovyet dönemine iltifat edilmesinin sona erdirilmesi” isteniyor.
AGİT, grup üyesi Rusya’dan, Sovyetler’in “şanlı geçmişini” sergilemesinden vazgeçmesini de istiyor.


AVRUPA KOMİSYONU ‘BAŞARAMAMIŞTI’
AGİT’in aldığı karara benzer bir kararı Avrupa Konseyi de almaya çalışmış, ancak tepkiler nedeniyle tasarı kabul edilmemişti.
Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi, 26 Ocak 2006 tarihinde yapılan oturumda konseyin Siyasi İşler Komitesi’nin “totaliter komünist rejimlerin suçlarını kınama” tasarısını kabul etmişti. Ancak konsey, üyesi 46 ülkenin de aynı yönde açıklamada bulunması tavsiyesi için gerekli oyu toplayamadı.Bu oturumda Birleşik Avrupa Solu Grubu adına konuşan İsveçli parlamenter Mats Einarsson, antikomünizmin hiçbir zaman diktatörlükleri ya da insan hakları ihlallerini hedef almadığını, hedefine hep solu, işçi hareketini ve kim kapitalizm ve emperyalizmi sorguluyorsa onu aldığını vurguladı.
(DIŞ HABERLER)
www.evrensel.net