Asker itirazını iletti, gözler Çankaya’da

ASKERE sivil yargı yolunu açan düzenlemede Cumhurbaşkanı Gül’ün kararı beklenirken, Genelkurmay’ın konuyla ilgili Köşk’e sunduğu hukuki görüş de basına yansıdı.


ASKERE sivil yargı yolunu açan düzenlemede Cumhurbaşkanı Gül’ün kararı beklenirken, Genelkurmay’ın konuyla ilgili Köşk’e sunduğu hukuki görüş de basına yansıdı. Genelkurmay Başkanlığı düzenlemeye 3 maddeyle karşı çıktı.
Radikal gazetesinden Murat Yetkin’in haberine göre Gül’ün talebi üzerine, TSK’nın görüşleri 2 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’ne iletildi. MSB ve Genelkurmay’ın askerlerin sivil mahkemelerde yargılanma kapsam ve usullerini değiştiren yasa üzerine itirazı 3 başlık altında şöyle toplanabiliyor:
1- ANAYASAYA AYKIRI
Askeri hukukçuların çalışmasına göre, Ceza Muhakemeleri Kanunu’nda yapılan son değişiklik Anayasa’nın 145’inci maddesiyle çelişiyor. 145’inci maddeye göre askeri yargı, 1- Asker kişilerin, 2- Askeri olan suçları ile, 3- Bunların asker kişiler aleyhine, 4- Veya askeri mahallerde, 5- Yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli.
Yasadaki son değişiklik, askerlerin çalışmasına göre askeri mahaller ve askerlik hizmet ve görevleri kavramlarını parçalıyor.
2- KIŞLAYA SİYASET SOKAR
Askeri hukukçulara göre, mevcut yasalarla asker kişilerin askeri olmayan mahallerde, görev alanlarına girmeyen suçlamalarla yargılanmaları önünde engel yok. Nitekim halen 10 subay ve 3 astsubay iddia edilen Ergenekon davasında tutuklu bulunuyor. (Öyle anlaşılıyor ki, askerler yasanın Gül tarafından bu haliyle -sakıncalarını belirten bir metinle birlikte de olsa- imzalanarak yürürlüğe girmesi durumunda TSK’nın kendi görevini yerine getirmesini olumsuz etkileyecek sakınca ve rahatsızlık doğuracağına inanıyorlar. Gül’ün yasayı imzalamasıyla birlikte TSK personeli her türlü sahte belge, asılsız ihbar mektubuyla -doğal olarak- sivil yargı soruşturmasına ve polis faaliyetine muhatap olacağı, dahası istihbarat örgütlerinin faaliyetine açık hale geleceği endişesi askerde baş göstermiş bulunuyor. Ordunun disiplin ve emir komuta bütünlüğünü tehlikeye sokacağı düşünülüyor ve bunun kışlaya siyaset girmesine yol açabileceği savunuluyor.
3- KARŞI KARŞIYA GETİRİR
AB Katılım Ortaklığı belgeleri ve AB Uyumu Strateji belgelerinin incelenmesinden Türkiye’den taleplerin 1- Askeri mahkemelerden yargı mensubu olmayan subay üyelerin çıkarılması, 2- Askeri mahkemelerin kışlaların dışına çıkarılması, 3- Askeri kişiyle ortak suç dahi olsa, sivillerin mutlaka sivil mahkemelerde yargılanması olduğu ortaya çıkıyor.
İlk iki konuda zaten uygulamaya geçildiği, AİHM kararına konu olan üçüncü konuda da Cumhurbaşkanlığı’nda bekleyen yasanın ihtilaf konusu olmayan bölümüne askerin onay verdiği görülüyor.
Yasanın kabulüyle yargıda kargaşa ortaya çıkacağı iddiası ise, sivil yargının yasa ile, askeri yargının da Anayasa ile kendilerine verilmiş görevleri esas alarak faaliyetini sürdürecek olmasından kaynaklanıyor. Bu durum, askeri yargının sivil yargıyla karşı karşıya geleceği durumlar ortaya çıkarabilir görüşü savunuluyor. (HABER MERKEZİ)
www.evrensel.net