Gül’den ‘tereddütlü’ onay!

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül askere sivil yargı yolunu açan yasayı onayladı ancak ek düzenleme istedi. Çankaya Köşkü’nde yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:


Cumhurbaşkanı Abdullah Gül askere sivil yargı yolunu açan yasayı onayladı ancak ek düzenleme istedi. Çankaya Köşkü’nde yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
-5918 sayılı “Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından, Anayasanın 89 ve 104 üncü maddeleri uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.
-Ayrıca Başbakanlığa gönderilen bir yazı ile “Anılan Kanun ile, yapılan diğer düzenlemelerin yanında, asker olmayan kişilerin barış zamanında askerî mahkemelerde yargılanmalarına son verilmiş; ayrıca, asker kişilerin barış zamanında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci maddesi uyarınca görev yapan ağır ceza mahkemelerinin yargı yetkisine giren bir suçu işlemeleri durumunda, bu mahkemeler tarafından yargılanmaları öngörülmüştür.
-2008 yılında Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yayımlanan Katılım Ortaklığı Belgesinde yer verilen ve kısa vadeli öncelikler arasında bulunması sebebiyle 2009 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesinde yarar görülen “Askerî mahkemelerin yetkisinin askerî personelin askerlikle ilgili görevlerine hasredilmesi” maddesi gereğince bu düzenlemenin yapıldığı anlaşılmaktadır.
-Bununla birlikte, bu düzenlemenin uygulanmasında askerlik hizmeti bakımından disipline ve hukukî güvencelere ilişkin olarak ortaya çıkması muhtemel tereddütleri giderecek yasal düzenlemelerin de yapılmasında fayda görülmektedir.
GÖZLER BAYKAL’DA
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Gül’den yasayı veto etmesini istemiş, aksi takdirde Anayasa Mahkemesi’ne götüreceklerini söylemişti.
(Ankara/EVRENSEL)


www.evrensel.net