ABF: ‘Çalıştay Alevilere hakaret toplantısına döndü’

ALEVİ çalıştaylarının İstanbul’da gerçekleştirilen ikincisi, Alevi örgütlerinin tepkisini çekti. ABF’nin dün Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda gerçekleşen Tüzük Kurultayı öncesinde Alevi Bektaşi temsilcileri bir basın toplantısıyla çalıştayları değerlendirdiler.


ALEVİ çalıştaylarının İstanbul’da gerçekleştirilen ikincisi, Alevi örgütlerinin tepkisini çekti. ABF’nin dün Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda gerçekleşen Tüzük Kurultayı öncesinde Alevi Bektaşi temsilcileri bir basın toplantısıyla çalıştayları değerlendirdiler.
Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF), Alevi çalıştaylarının, sorunların ve çözüm önerilerinin konuşulduğu yerler olmaktan çıkarak, Alevilere hakaret edilen toplantılar haline dönüştüğüne dikkat çekti. ABF Genel Başkanı Ali Balkız, “Alevi Bektaşi temsilcilerinin talep ettikleri ve üzerinde uzlaştıkları sorunların çözümünün derhal yerine getirilmesini bekliyoruz. Aksi bir tutum, işin sulandırılması ve ipe un serilmesi anlamına gelecektir” dedi.
‘ALEVİLERİN ÇAĞDAŞ YÜZÜNE SALDIRI’
ABF Genel Başkanı Ali Balkız, ilk çalıştayda 35 Alevi Bektaşi temsilcisinin cemevlerinin yasal statüye kavuşturulması, zorunlu din derslerinin kaldırılması, Madımak Oteli’nin müze olması, Alevi köylerine cami yapılmasından vazgeçilmesi ve Alevi inanç merkezlerinin Alevi örgütlerine teslim edilmesi konularında ortak karara vardıklarını hatırlattı. Üzerinde uzlaşılan bu taleplerin karşılanmasının siyasi iradenin elinde olduğunu belirten Balkız, hükümetin bu talepler konusunda adım atmak yerine “çalıştaylar dizini” düzenlemesini eleştirdi.
ABF ve diğer Alevi örgütlerinin ikinci çalıştay ve yapılacak çalıştaylarda sürecin dışında bırakıldığını kaydeden Balkız, çalıştaylara gözlemci olarak katılma taleplerinin dahi bakanlık tarafından reddedildiğine dikkat çekti. İstanbul’da yapılan ikinci çalıştaya Alevilerle ilgisi olmayan kişi ve kurumların davet edildiğini ifade eden Balkız, çalıştayda Alevilerle ilgili “darbecilerin yandaşı”, “iç ve dış güçlerin kullandıkları bilinçsiz bir topluluk” şeklindeki değerlendirmelere tepki gösterdi. Balkız, “Darbeler sürecinde en ağır baskılara, zulme ve asimilasyona uğramış bir toplum olan Alevilere bu yakıştırmalarda bulunmak, haksızlık, küstahlık, hatta aymazlıktır. Bu sözleri şiddetle kınıyoruz. Bu sözler düpedüz, Alevilerin bu çağdaş yüzüne yönelik bir saldırıdır” diye konuştu.
‘YENİ BİR HAKEM OLAYI MI?’
Ali Balkız, çalıştayın Alevilerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu yerler olmaktan çıkıp, Alevilere hakaret edilen toplantılar haline geldiğini söyledi. Çalıştayların ucu açık toplantılar serisine dönüşmesinin kaygı verici olduğunu belirten Balkız, şunları ifade etti: “Bu çalıştaylar serisinin verimli hale getirilmesini, Alevi Bektaşi temsilcilerinin talep ettikleri ve üzerinde uzlaştıkları, sorunların çözümünün derhal yerine getirilmesini bekliyoruz. Aksi bir tutum, bu işin sulandırılması ve ipe un serilmesi anlamına gelecektir. Tarihimiz bize yeni bir ‘Hakem Olayı’ denemesini hatırlatıyor. Bilinsin ki, Alevi Bektaşiler böyle bir olayı bir kez daha yaşamazlar.” (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net