nevsal-i nisvan

Efsaneye göre Adem’in Havva’dan önce başka bir karısı vardı. Adı Lilith’ti. Yine efsaneye göre...


Havva’dan önce Lilith vardı
Efsaneye göre Adem’in Havva’dan önce başka bir karısı vardı. Adı Lilith’ti. Yine efsaneye göre Lilith çok gururlu bir kadındı ve Adem ile eşit olduğunu iddia ediyordu. Bu iddiası yüzünden Adem ile bitmez tükenmez kavgalara giriştiler. Ve sonra Lilith cenneti ve Adem’i terk etti.
Adem karısını aslında o kadar çok seviyordu ki bu ayrılığa dayanamadı. Her dakika döktüğü gözyaşlarını da Tanrı’nın yüreği kaldırmadı. Tanrı Lilith’den geri dönmesini istedi ama o geri dönmeyi reddetti. Böyle olunca sevgili kulu Adem için fizik olarak Lilith’in tıpatıp aynısı olan ama Lilith’ten daha itaatkar, daha uyumlu bir kadını yani Havva’yı yarattı. Lilith ise rivayete göre ondan sonra intikam almak için yaşadı; kadınların ve çocukların korkulu rüyası oldu.
Lilith öyküsü Tevrat ve İncil’de geçer. Kur’an da artık yoktur. İnsan kızının hikâyesi son kutsal dinde Lilith’ten değil Havva’dan başlatılır.
Aslında efsanedeki Lilith kadının anaerkil dönemdeki halini sembolize eder. Havva ise kadının iktidarını ve özgürlüğünü kaybettiği ataerkil dönemi. Özgürlük ve eşitlikten yana olan Lilith sonraki dönemlerde karalanmış, bir şeytan olarak görülmüş; yılan veya baykuş olarak tasvir edilmiştir. Anaerkil dönemde olumlanan bütün özellikleri kötülenmiş ve Lilith giderek dinler tarihinden çıkarılarak unutulmaya terk edilmiştir.
www.evrensel.net