HUKUK KÖŞESİ

 • SORU: Bizim çalıştığımız işyerinde sık sık iş kazaları meydana geliyor. İşveren bize çalışırken kullanmamız gereken iş maşalarını vermiyor.


  SORU: Bizim çalıştığımız işyerinde sık sık iş kazaları meydana geliyor. İşveren bize çalışırken kullanmamız gereken iş maşalarını vermiyor. Bizler de makine içindeki ürünü alırken bazen kazalar yaşanabiliyor. Bizim işçiler olarak bu durumda yapacağımız neler olabilir?

  CEVAP: İşverenler, devamlı olarak en az elli işçi çalıştırdıkları işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, işyerindeki işçi sayısı, işyerinin niteliği ve işin tehlike sınıf ve derecesine göre; a) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla, b) Bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle, c) Sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle yükümlüdürler. Eğer işyerinizde, çalışan işçi sayısı bu rakamın üzerinde ise böyle bir sistem bulunması gereklidir.
  Ayrıca, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından işçinin sağlığını bozacak veya vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçi, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul aynı gün acilen toplanarak kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. İş sağlığı ve güvenliği kurulunun olmadığı işyerlerinde bu talep, işveren veya vekiline yapılır. Karar işçiye yazılı olarak bildirilir.
  Kurul veya işverenin işçinin talebi yönünde karar vermesi halinde işçi, gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbiri alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. İşçinin çalışmaktan kaçındığı bu dönem içinde ücreti ve diğer hakları saklıdır. Bu durum yani, iş sağlığı ve güvenliği kurulunun kararına ve işçinin talebine rağmen gerekli tedbirin alınmadığı işyerlerinde işçiler altı iş günü içinde, İş Kanununun 24. maddesinin (1) numaralı bendine göre iş sözleşmelerini derhal feshedebilir.
  DEVRİM AVCI
  www.evrensel.net