Türk-İş önünde sessiz çığlık

Harb-İş üyesi işçiler, Türk-İş Genel Merkezi önünde yaptıkları “sessiz” eylemle toplusözleşme sürecinin devam ettiğine dikkat çektiler.


Harb-İş üyesi işçiler, Türk-İş Genel Merkezi önünde yaptıkları “sessiz” eylemle toplusözleşme sürecinin devam ettiğine dikkat çektiler. Türk-İş yöneticilerinin “kararsız ve çoğu kez hükümet istemlerine bağımlı” davranışlarını protesto ettiklerini belirten Harb-İş Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Bedir Karagöz, “Türk-İş yöneticilerinin, buradaki suskunluğumuzun gerçekte bir çığlık olduğunu bilmesini istiyoruz” dedi.
Harb-İş Ankara 1 No’lu Şube üyesi işçiler, dün “Kıdem tazminatıma dokunma”, “İzin karşılığı fazla çalıştırmaya hayır”, “Prim ödemelerinde ayrımcılığa hayır”, “İnsanca ücret, insanca yaşam” dövizleriyle Türk-İş önünde toplandılar. Polisin Türk-İş binasının önünde yoğun güvenlik önlemi aldığı eylemde konuşan Şube Başkanı Bedir Karagöz, Türk-İş ile hükümet arasında ücret zamlarına ilişkin imzalanan protokolün, işçinin beklentisini karşılamaktan uzak olduğunu vurguladı. Son yıllarda ücretlerin eridiğini, üzerindeki vergi ve sosyal güvenlik primi yükünün sürekli biçimde arttığını kaydeden Karagöz, Türk-İş’in imza attığı protokolün, bu sorunlara çözüm getirmediğine dikkat çekti.
KARARLILIĞI GÖSTERMEK İÇİN
Eylemi, Türk-İş yöneticilerine daha önce verdikleri sözleri hatırlatarak, işçilerin hakları konusundaki kararlılıklarını göstermek için gerçekleştirdiklerini belirten Karagöz, “Burada buluşmamızın diğer bir nedeni de henüz imzalanmamış, uyuşmazlıkta bulunan ya da sürdürülen toplusözleşmelerin çalışma süreleri, çalışma ortamı ve sendikal güvenceler gibi maddeleri konusunda, kamu işveren örgütlerinin ve hükümetin dayatmalarına karşı işçilerin ve sendikaların duyarlılığını haykırmaktır” dedi.
Hükümet ile Türk-İş arasında ücretler ve parasal sosyal haklara ilişkin protokol imzalanmasının toplusözleşme sürecinin bittiği anlamına gelmediğini belirten Bedir Karagöz, sözleşmelerin yeni haklar ve güvenceler getirmek zorunda olduğunu ifade etti. Kamu işveren örgütlerinin krizle artan sorunları daha da artıran dayatmalarda bulunduğuna dikkat çeken Karagöz, hükümetin de işçilerin haklarını ortadan kaldıran, çalışma koşullarını ağırlaştıran yasalar çıkarmaya çalıştığını söyledi.
‘TÜRK-İŞ SÖZÜNÜN ARKASINDA DURMALI’
Karagöz, “Aldığımız ek zammın maliyeti 51.5 milyon TL’dir. Eğer yüzde 12 zam almış olsaydık bunun maliyeti 218 milyon TL olacaktı. Bu durumdan 290 bin çalışan ve aileleriyle birlikte 1 milyon kişi faydalanabilecekti. Halbuki hükümet, ÖTV indirimi ile 235 milyon TL vergi kaybına uğramayı göze almıştır. Bu örnek bile bizlerin ne kadar haklı olduğunu göstermektedir. Bu yüzden bizler, bu zamdan memnun olmadığımızı belirtiyoruz” diye konuştu.
Karagöz, kayıpların telafisi için ikramiyelerden yapılan SSK kesintisinin durdurulması ve vergi kayıplarının telafisi yönünde girişmelerde bulunulması konularında, Türk-İş’ten verdiği sözün arkasında durmasını istedi.
Karagöz şunları söyledi: “Burada Türk-İş yöneticilerinin son dönem gerçekleştirdiği gel-gitli, kararsız ve çoğu kez hükümet istemlerine bağımlı davranışlarını protesto ediyoruz.
Buradaki suskunluğumuza, Türk-İş yöneticilerinin dikkatini çekiyoruz. Buradaki suskunluğumuzun gerçekte bir çığlık olduğunu bilmelerini istiyoruz.”(Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net