nevsal-i nisvan

İstanbullu kadınlar için kısırlık nasıl bir ayıpsa, üst üste doğurmak da ayıp sayılırdı. Doğum kontrol daha çok kadınların görevi sayıldığından kadınlar, kimi maddeleri eşleriyle birlikte olmadan önce korunma...


Kadınlar için katırtırnağı erkekler için solucan suyu
İstanbullu kadınlar için kısırlık nasıl bir ayıpsa, üst üste doğurmak da ayıp sayılırdı. Doğum kontrol daha çok kadınların görevi sayıldığından kadınlar, kimi maddeleri eşleriyle birlikte olmadan önce korunma fitili olarak kullanırlardı. Bu maddelerin çoğu tahriş edici ya da zehirli olabilecek maddelerdi. Eğer bu madde korumazsa doğacak çocuğun “kader” olduğuna inanılırdı. Doğum kontrolde kullanılan fitiller: Sabun, şap, nişadır, sarısabır, sabun kinin karışımı, pabuççu çirişi, mazı, limon karışımıdır. Koruyucu merhem olarak da: Sığırödü, kuzu ödü, rezakı üzümü, misk karışımı kullanılır; bu merhem üç saat süreyle etkili olduğundan daha uzun süre etkili olması için içine kakule, çöreotu ve arapzamkı katılırdı. Bazı maddelerin yenilmesi ya da içilmesinin çocuk olmamasını sağladığına inanılır, kadınlar için katırtırnağı (bu addaki çiçek değil, hayvanın tırnağı) rendesiyle bal karışımı, erkekler için kaynatılmış solucan suyu doğum kontrol amacıyla kullanılırdı.
(Sennur Sezer, Adnan Özyalçıner; “Bir Zamanların İstanbulu,
Eski İstanbul Yaşayışı ve Folkloru”)
www.evrensel.net