nevsal-i nisvan

İzmir’de 7 Şubat 1923’te düzenlenen 1. İktisat Kongresi’ne 7 işçi, bir kadın delege katıldı. Çok sayıda kadın ise kongreyi izledi.


İzmir’de 7 Şubat 1923’te düzenlenen 1. İktisat Kongresi’ne 7 işçi, bir kadın delege katıldı. Çok sayıda kadın ise kongreyi izledi.
Kadınların dinleyici olarak da katılımı için yoğun bir propaganda yapılmış, kadın dinleyiciler için 300 kişilik yer ayrılmıştı. Kongreye ilk gün 500 kadın dinleyici katıldı. Kongrede kadın işçilere doğum öncesi ve sonrasında 8 haftalık izin verilmesi, kadınların madenlerde çalıştırılmalarının yasaklanması, işyerlerinde emzikhanelerin açılması gibi kararlar alındı.
Kongrenin 4 Mart’taki kapanış konuşmasını Rukiye Hanım yaptı. Rukiye Hanım kendilerini kongreye davet eden TBMM’ye içten teşekkürlerini sundu. Bu teşekkürlerin bir nedeni “Türkiye’de ‘memleket işlerine’ kadınların da katılmasının ilk kez gerçekleşmesi”y idi. İkinci teşekkür nedeniyse Rukiye Hanım’ın sınıfının bilincinde olduğunu kanıtlıyordu: “Kongre, iktisadımızın temelini teşkil eden işçi sınıfının meşru haklarını tanıdı.”
İktisat Kongresi’ne getirilemeyen ya da kararlarda yer almayan ilkeler arasında “erkeklerle aynı işi yapan kadın işçiye erkeklere ödenen ücretin ödenmesi (eşit işe eşit ücret) ve kadın işçinin gece çalıştırılmalarının yasaklanması” da vardı.
www.evrensel.net