YÖK’ün rotasyonuna Danıştay ayarı

Danıştay, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun, öğretim üyesi yetersiz fakültelere öğretim elemanı gönderilmesine olanak sağlayan kararının dayanağı YüksekÖğretim Kanunu’nun ilgili hükmünün iptali...


Danıştay, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun, öğretim üyesi yetersiz fakültelere öğretim elemanı gönderilmesine olanak sağlayan kararının dayanağı YüksekÖğretim Kanunu’nun ilgili hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurma kararı aldı. Kurul kararın yürütmesinin durdurulmasına yapılan itirazı da reddetti.
Türk Tabipleri Birliği YÖK’ün, 26 Şubat 2009 günlü “öğretim üyelerinin rotasyonuna” ilişkin kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’da dava açmıştı.
Davayla ilgili ilk incelemesini yapan Danıştay 8. Dairesi, söz konusu kararının yürütmesini oy birliğiyle durdurmuştu. Davalı YÖK, bu karara itiraz ederek, kararın kaldırılmasını istedi.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, itirazı reddetti. Kurul ayrıca, kararın dayanağı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 41. maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurma kararı aldı.
Danıştay 8. Dairesi, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararının iptal istemini daha sonra esastan görüşecek. (ANKARA)
www.evrensel.net