Termik santrale Danıştay freni

Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu Aliağa’da kurulmak istenen ithal kömür yakıtlı termik santralle ilgili verilen iznin yürütmesini durdurdu.


Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu Aliağa’da kurulmak istenen ithal kömür yakıtlı termik santralle ilgili verilen iznin yürütmesini durdurdu. Karar termik santrale karşı çıkan yurttaşlar ve çevreciler tarafından sevinçle karşılandı.
Aliağa yakınlarında ENKA şirketi tarafından ithal kömüre dayalı olarak kurulmak istenen termik santrale Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) tarafından 49 yıllığına verilen izin Danıştay engeline takıldı. Lisansın iptali için çeşitli oda, dernek, kurum ve yurttaş ile “yürütmenin durdurulması” talepli dava açılmıştı. Bu davada Danıştay 13. Daire’nin yürütmenin durdurulması talebini reddetmesi üzerine davacılar kararı bir üst mahkeme olan Danıştay Dava Daireleri Kurulu Başkanlığı’na götürerek kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talep edilmişti.
Geçtiğimiz günlerde dosyası inceleyen Danışta İdari Davalar Genel Kurulu Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK)’nın İzmir İli Aliağa İlçesinde İthal Kömür Yakıtlı tesis kurulması için ENKA Enerji Üretim A.Ş.’ye 06/03/2008 tarihinden itibaren 49 yıllığına üretim lisansı verilmesi” işleminin yürütmesini durdurdu. Taraflara henüz tebliğ edilmeyen karar Danıştay Web Sayfasında yayınlandı.
KARAR ÖNEMLİ BİR AŞAMA
Kararı Anayasa’nın insanın sağlıklı bir çevrede yaşam hakkını düzenleyen 56. Maddesine dayandıran Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu ÇED olumlu ya da ÇED gerekli değildir kararı verilmeden lisans verilmesini hukuka aykırı buldu.
Konuyla ilgili açıklama yapan davanın hukukçularında Av. Arif Ali Cangı, kararın önemli bir aşamayı ifade ettiğini söyledi. Cangı, “Bundan böyle ÇED incelemesi yapılmadan lisans verilemeyecek” dedi.
Bu gün itibariyle mevcut kirliliğin, zaten Aliağa ile birlikte tüm bölgenin doğal bitki örtüsünü ve tarım alanlarını olumsuz etkilediğini belirten Cangı, bunun çevre sağlığı ve canlı yaşamı için risk oluşturduğunun altını çizdi. Cangı, “Kurulması düşünülen termik santraller, yalnızca Aliağa için değil, İzmir kenti ve Kuzey Ege kıyıları ve hatta bölgenin tamamı için büyük çevresel felaketler yaratacaktı. Karar, Aliağa’da yaşamın korunması için önemli. Bu kazanım, başta yöredeki duyarlılığın kazanımıdır” dedi.
Cangı, bu aşamadan sonra termik santralle ilgili Anayasanın 138. maddesi ve İdari Yargılama Usulü Yasasının 28. maddesi gereğince en geç 30 gün içinde verilen lisansların geri alınması ve tüm hazırlık çalışmalarının durdurulması gerektiğini söyledi. (İzmir/EVRENSEL)
Özer Akdemir
www.evrensel.net