Hedef tahtası olmak istemiyorlar

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet geçtiğimiz hafta Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeydi.


Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet geçtiğimiz hafta Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeydi. 18 Temmuz Cuma günü Kadın Doğum Servisi’nde tedavi gören eşiyle ilgilenilmediğini iddia eden bir hasta yakını kadın doğum hemşiresine kafa attı. Şişli Etfal’de yaşanan şiddet bununla da sınırlı kalmadı. Aynı hafta acil servisde görev yapan bir hemşire ile doktor hasta ve yakınları tarafından darp edildi.
SAĞLIK ÇALIŞANLARI HEDEF GÖSTERİLİYOR
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu önünde bir araya gelen SES Şişli Şubesi, İstanbul Tabip Odası (İTO), Türk Sağlık-Sen üyeleri ‘sağlık çalışanlarına’ yönelik şiddeti protesto etti. TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Ali Çerkezoğlu, İTO Genel Sekreteri Hüseyin Demirdizen ile İTO Başkanı Özdemir Aktan’ın da katıldığı eylemde bir kez daha önlem alması için hükümete çağrı yapıldı. Eyleme katılanlar adına basın açıklaması yapan SES Şişli Şubesi Eğitim Sekreteri Selma Ateş Yılmaz, hükümetlerin yaptıkları açıklamalarla sağlıkta yaşanılan olumsuzlukları sağlık çalışanlarına mal ettiğini söyledi. Yılmaz, hükümetlerin sorunları çözmek yerine zor koşullar altında çalışan sağlık çalışanlarını hedef gösterdiğini vurguladı.
GÜVENLİ ÇALIŞMAORTAMI YARATILMALI
Yönetenlerin çalışanların özlük hakları ile ilgili sorunların çözümü için kayda değer tutum içinde olmaları gerektiğini kaydeden Yılmaz, “Aksine mevcut haklarımızda sürekli bir gerileme yaşandı. Genişleyen hizmet ihtiyaçlarına rağmen yeni kadrolar verilmeyerek iş yükümüz artırıldı. Daha fazla çalışmaya zorlandık” diye konuştu. Sosyal Sağlık ve Genel Sağlık Sigortası yasaları ile tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının halkın hedefi haline getiren politikaların terk edilmediğini belirten Yılmaz, bu politikaların temsilcilerinin ülkeyi yönetmeye devam ettiği sürece bu saldırıların ne ilk ne de son olacağını kaydetti. Sağlık çalışanlarının güven içinde çalışmadığı zaman halkın sağlığını korumalarının mümkün olmayacağını ifade eden Yılmaz, bundan da asıl zarar görenin de halk olacağını vurguladı. Halkı sağlık sisteminde yaşanan sorunlara karşı tepkilerini göstermeye çağıran Yılmaz, sağlık çalışanlarının güvenli çalışma koşullarının yaratılması konusunda yetkilileri önlem almaya çağırdı. (İSTANBUL)
www.evrensel.net