ÖRGÜTLÜ BASIN

 • Sabah ile atv gazete ve dergi gruplarının bağlı olduğu Turkuvaz işletmesine ait İstanbul ve Ankara’daki üç işyerinde grevimiz 154’üncü gününde mahkeme kararıyla durduruldu.


  Sabah ile atv gazete ve dergi gruplarının bağlı olduğu Turkuvaz işletmesine ait İstanbul ve Ankara’daki üç işyerinde grevimiz 154’üncü gününde mahkeme kararıyla durduruldu.
  Bir başka deyişle filmin en heyecanlı yerinde 10 dakika ara verildi…
  Haklı olduğumuz mücadelemiz yargıda devam edecek.
  ***
  Haklıyız, çünkü bir işyerinde örgütlenen çalışanlar üzerinde işverenin ceza yargılamasına konu olan baskılarla hem sendika üyelerini istifa ettirip hem de sendikanın üye sayısının dörtte üç oranında azaldığını iddia etmesi Anayasal bir suçun ikrarıdır.
  Haklıyız, çünkü sendika üyelerinin baskılara dayanamayıp istifa etmelerinden pay çıkarmaya çalışan kötü niyetli işverenlere karşı Yargıtay’ın dana önce benzeri davalar için verdiği örnek kararlarda dörtte üç oranındaki azalmanın greve çıkıldığı tarihten sonra belirlenmesi gerektiği vurgulanmıştır.
  Aksini düşünmek, greve çıkmadan önce üye sayısı azalan sendikanın toplu iş sözleşmesi yetkisinin de düşmesi sonucunu doğururdu ki, kanun, işverenlerin baskı yöntemleri icat etmedeki yeteneğini öngörerek, çoğunluk tespiti başvurusundan sonra üye sayısındaki azalmanın toplu sözleşme yetkisini etkilemeyeceğini açıkça hükme bağlamaktadır.
  Kaldı ki, TGS’nin, grevin başladığı 13 Şubat 2009 tarihinden sonra üye kaybı yoktur, öncesindeki üye kaybı da dörtte üç oranına ulaşmamaktadır.
  İşveren vekilleri, sendika üyelerinin yanı sıra üye olmayanlardan da istifa kağıdı toplarlarken yanlış hesap yapmışlar!
  Suç işlerken bıraktıkları deliller ayaklarına dolanmış!
  ***
  10 gazetecinin katıldığı bu grev Sendikamızın yüz akıdır, tüm basın emekçilerinin umududur, onur mücadelesidir.
  TGS, atv ve Sabah işyerlerinde örgütlenmenin başladığı 2007 yılından buyana yetki, toplu sözleşme ve grev sürecini adım adım ve hukuka uygun olarak, sabırla, bugünlere kadar taşıdı.
  Üyelerimizin bir kısmı çeşitli nedenlerle ve özellikle işveren baskılarına dayanamayarak bizi yalnız bırakmış olsalar da TGS ne greve katılan ne de greve katılmayan üyelerini ortada bıraktı, terk etti!...
  Bundan sonra da TGS’nin bu mücadeleden vazgeçeceğini, üyelerini ve üyesi olmayan Turkuvaz emekçilerini “Yarı yolda, orta yerde, yapayalnız” bırakacağını kimse aklının ucundan bile geçirmesin!…
  ***
  Yargı sürecini gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar götüreceğiz ama o kadar uzamayacağına, yanlışlığın Yargıtay’ın önceki içtihatları doğrultusunda düzeltileceğine inanıyoruz.
  Ve onur grevimiz kaldığı yerden, 155’inci gününden itibaren yepyeni bir heyecanla yeniden başlayacak…
  ***
  Sokullu Mehmet Paşa’nın dediği gibi, ey medya patronları, bu mahkeme kararıyla “Siz sadece sakalımızı tıraş ettiniz, oysa biz 12 Eylül darbesinden 29 yıl sonra başlattığımız ve inançla sürdüreceğimiz bu grevle sizin sendikaya karşı kurduğunuz kutsal ittifakın kolunu, can damarını kestik!”
  Aradan sonra tekrar görüşeceğiz!...
  Daha güçlü, daha canlı, daha büyük katılımlarla…
  ERCAN İPEKÇİ
  www.evrensel.net