Mayın yasasının iptali istemine kısmi ret

ANAYASA Mahkemesi, iktidar ile muhalefet arasında tartışmalara yol açan ve AKP Hükümeti’nin ısrarla yasalaştırdığı mayın yasası ile ilgili CHP’nin yaptığı başvuruyu dün karara bağladı.


ANAYASA Mahkemesi, iktidar ile muhalefet arasında tartışmalara yol açan ve AKP Hükümeti’nin ısrarla yasalaştırdığı mayın yasası ile ilgili CHP’nin yaptığı başvuruyu dün karara bağladı. Yasanın yürürlüğünü kısmen durduran mahkeme, büyük tartışma yaratan arazinin 49 yıllığına temizlik işlemini yapan şirkete devredilmesine ilişkin ihale işlemlerini düzenleyen 2. maddenin 3 numaralı fıkrasının 1, 2, 4 ve 6. tümceleri ile 3. maddesinin 1 numaralı fıkrasında yer alan “...taşınmazların temizleme karşılığı tarımsal faaliyetlerde kullanılması süresi ise..” ibaresinin yürürlüğünü durdurdu. Mahkeme, diğer hükümlerin yürürlüğünü durdurma istemlerini ise reddetti.
ASKERE SİVİL YARGI
Anayasa Mahkemesi, askere sivil yargı yolunu açan kanunun iptal istemini esastan görüşmeye karar verdi. CHP, 5918 sayılı “Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’un, askerlere sivil yargı yolunu açan 7. maddesi ile değiştirilen “halinde” ibaresi ile geçici 1. maddedeki, 5271 sayılı Kanun’un 250. maddesinde yapılan değişiklik hükümlerinin yürürlüğüyle ilgili düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.
Başvuruda bir eksiklik bulmayan Yüksek Mahkeme heyeti, davayı esastan görüşmeye karar verdi. (ANKARA)
www.evrensel.net