Kölelik düzeni hortlatıldı

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, hükümetin “kriz fırsatçılığı”na imkan verecek düzenlemelerini eleştirerek “kölelik düzeni”nin yeniden hortlatıldığına dikkat çekti.


TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, hükümetin “kriz fırsatçılığı”na imkan verecek düzenlemelerini eleştirerek “kölelik düzeni”nin yeniden hortlatıldığına dikkat çekti.
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu yaptığı açıklamada, “Özel İstihdam Bürosu Yasası”nın Cumhurbaşkanı tarafından şimdilik veto edildiğini, ancak İşsizlik Sigortası Fonu’nun amaç dışı kullanımına imkân veren düzenlemelerin onaylandığını hatırlattı. Açıklamada, “Özel İstihdam Bürosu” adı altında yasalaşan işçi kiralama sisteminin “işsizliğe çözüm bulmak” amaçlı olmadığı, patronların kârını daha da arttırmaya yönelik olduğu vurgulandı. Patronların “geçici işçiler”ini yasa ile oluşturulacak bu bürolardan alacakları belirtilen açıklamada, “İşçilerin haklarını Özel İstihdam Büroları belirleyecek ve bu belirleme hakkı bu büroların elinde kalacaktır.” denildi. Açıklamada, Özel istihdam bürolarının özellikle AB ülkelerinde göçmen, kaçak veya kayıt dışı çalışanların istihdamını sağlamaya çalışan bir yapılanma olduğunu hatırlatılarak, uygulama “21. Yüzyıl Köleliği” olarak adlandırıldı. Açıklamada, Özel İstihdam Büroları Yasası ile geçici iş akdiyle personel çalıştırabilme sağlanarak işçiler için grev, toplu sözleşme, izin, kıdem tazminatının yok sayılarak, işçilerin yüzde 25’ini sözleşmeli çalıştırmanın amaçlandığı vurgulandı. “İşten çıkarmalar durdurulmalı ve yeni istihdam politikaları geliştirilmelidir.” denilen açıklamada, tüm çalışanların iş güvencelerinin sağlanarak TİS ve grev haklarının kullanılmasının önündeki engellerin ortadan kaldırılması istendi. (ANKARA)
www.evrensel.net