4 milyon 600 bin adet sabıka kaydı silindi

ADALET Bakanlığı verilerine göre 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2005 tarihinden 2008 Aralık sonuna kadar toplam 4 milyon 661 bin 615 adet sabıka kaydı...


ADALET Bakanlığı verilerine göre 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2005 tarihinden 2008 Aralık sonuna kadar toplam 4 milyon 661 bin 615 adet sabıka kaydı, komisyon kararı ile resen silindi. 2008 yılında toplam 18 milyon sabıka sorgulaması yapıldı.
Adli sicil suç ve suçluluk hareketinin izlenmesi, devletin etkin ve verimli çalışmasının temini, devlete güven adli sicil kayıtlarının mahalli birimler tarafından bilgisayara girilebilmesine karşılık, bu kayıtlarla ilgili her türlü ortadan kaldırma, silme ve düzeltme işlemleri ise Adalet Bakanlığı tarafından yapılabiliyor.
Bu doğrultuda 2008 yılı Aralık ayı sonu itibariyle mahkeme kararlarıyla 67 bin 45 adet, ilgililerin talebi üzerine komisyon kararıyla 177 bin 64 adet, resen toplu olarak komisyon kararıyla 184 bin 305 adet adli sicil kaydı silindi. 5352 sayılı Adli Sicil ve Arşiv Kayıtlarının Silinmesi Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1 Haziran 2005 tarihinden 2008 Aralık sonuna kadar toplam 4 milyon 661 bin 615 adet sabıka kaydı komisyon kararı ile resen silindi.
Yurtiçinde ve dışında, suç işleyen Türk vatandaşları ile Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin kesinleşmiş mahkumiyet hükümlerine istinaden 2008 Aralık ayı sonu itibariyle 508 bin 245 ceza, 78 bin 51 tali karar, 242 bin 274 adet yerine getirme fişinin merkezi adli sicil bilgi bankasına ilave edilmesi ile silinenler de hesaba katılarak, 4 milyon 818 bin 596 erkek, 304 bin 451 kadın olmak üzere toplam sabıkalı sayısı 5 milyon 123 bin 47; 7 milyon 125 bin 867 ceza, 1 milyon 172 bin 467 tali karar, 3 milyon 400 bin 40 yerine getirme fişi olmak üzere toplam kayıt sayısı 11 milyon 698 bin 374’e ulaştı.
2008 Aralık ayı sonuna kadar toplam 18 milyon 20 bin 962 adet sabıka sorgulaması talebine cevap verildi. (HABER MERKEZİ)
www.evrensel.net