Akay Kavşağı’nın kapatılması durduruldu

ANKARA 12. İdare Mahkemesi, Akay Kavşağı’nın bariyer konularak kapatılmasına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararının yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.


ANKARA 12. İdare Mahkemesi, Akay Kavşağı’nın bariyer konularak kapatılmasına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararının yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.
Avukat Sedat Vural, Akay Kavşağı’nın bariyer konularak kapatılmasına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararının, iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açmıştı.
Davanın ilk incelemesini yapan Ankara 12. İdare Mahkemesi, Belediye Meclisi kararının yürütmesini oy birliğiyle durdurdu. Mahkemenin gerekçesinde, dava konusu işlemin her an uygulanabilecek nitelikte olduğu ve işlemin uygulanma süresi içinde sağlıklı bir yargısal denetim yapılamayacağına işaret edildi.
TELAFİSİ GÜÇ ZARAR
Mahkeme’nin kararında, Belediye Meclis kararının uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği vurgulanarak, olayın niteliği ve davanın durumuna göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının savunması alınıp yeniden bir karar verilinceye kadar işlemin yürütmenin durdurulmasına karar verildiğini bildirildi.
Çankaya Belediye Başkanlığının açtığı davada, 3. İdare Mahkemesi, Akay Kavşağı’nın yapımına olanak tanıyan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının, “şehircilik ilkelerine aykırı olduğu” gerekçesiyle iptaline karar vermişti. (ANKARA)
www.evrensel.net