EMEK GÜNLÜĞÜ

 • Emek yaz kampı, Pazar günü Çiğli Organize Sanayi Bölgesi’nden gelen işçileri konuk etti. Kamptaki diğer illerden gelen işçiler ile keyifli bir toplantı oldu. EMEP Genel Başkanı Levent Tüzel de toplantıya katıldı ve gözlemlerini işçilerle paylaştı.


  Emek yaz kampı, Pazar günü Çiğli Organize Sanayi Bölgesi’nden gelen işçileri konuk etti. Kamptaki diğer illerden gelen işçiler ile keyifli bir toplantı oldu. EMEP Genel Başkanı Levent Tüzel de toplantıya katıldı ve gözlemlerini işçilerle paylaştı.
  Ülkenin farklı yerlerinden gelen işçiler, hiçbir sorun yaşamadan hemen kaynaştılar ve sorunlarını tartıştılar. Krizin ortaya çıkardığı saldırılar, buna karşı mücadeleyi anlattılar. Arkadaşlık, dostluk, kan kardeşliği, aynı tezgahta çalışan işçiler için ter kardeşliği öne çıktı. Aynı fabrikada, aynı baskılara ve sömürüye karşı mücadele eden işçilerin ortak yanı, harcadıkları emeğin karşılığını alamamak ve buna karşı mücadele ederken, iş yerlerinde yeterince birlik olamamak. Ve sendikal bürokrasinin işçilere karşı takındığı tutum, sermayeyle girdikleri iş birliğinin ortaya çıkardığı sorunları henüz aşılmış değil.
  Çiğil Organize sanayi Bölgesi’nde çalışan bir işçinin, iş yerindeki sorunlar karşısında iş bırakan işçiler kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda, “İş bıraka bıraka komünist olduk” şeklinde değerlendirmeler yapmışlar. Yan yana üretim yapan iki fabrikayı karşılaştırdıklarını, aralarında sadece duvar ve parmaklıkların olduğunu söyleyen işçileri, bir yerde asgari ücret ve en ağır çalışma koşulları varken, yanda iki milyonluk işçiler var diye tarif ediyorlar. Onlar sendikalı, daha rahat koşullarda çalışıyor ve patronlarla en azından pazarlık yapıyorlar.
  Diğer işçiler bunu konuşurken, iki milyonluk işçi söz alıyor ve sendikalı olduklarını, ama kendilerinin de sorunları olduğunu belirtiyor. Geçici işçiler, sendikacıların tutumu, yeterince işçilere bilgi vermemeleri, sendikal demokrasiyi işletmemeleri gibi problemlerle karşılaştıklarını belirtiyor. Yan yana iki fabrika bitişik, birinde asgari ücret ve baskı var, diğerinde sendikalaşmanın getirdiği avantajlar, en azından daha iyi bir ücret ve işçi üzerindeki baskının sınırlandığı çalışma koşulları. Ve iki fabrikadan işçiler sorunlarına ortak çözüm yolları arıyorlar.
  İstanbul Ümraniye’de Kurulu Sinter Metal işçisi söze giriyor: “Patronun kâr hırsı bitmiyor. Bu yıl kârı az oldu diye yakınıyor. Yani 67 milyon kazandım diyor, biz sekiz aydır direnişteyiz. Patrona karşı birleştik, sendikalı olduk sekiz aydır işe dönme mücadelesi veriyoruz. Burada dostları ve düşmanları daha iyi tanıdık. Düzen partilerinin üyeleri partilerini sorgulamaya başladılar. Burjuva gazeteleri ve televizyon kanalları bizleri yazmadı, yazdığı zaman krizden dolayı işten atıldığımızı söylediler. Oysa bunlar gerçek değil, Evrensel gazetesi, Hayat Televizyonu söylediklerimizi hiçbir yoruma gerek bırakmadan, doğrudan ne dediysek onu yazdı ve söylediler. Bizim için ciddi bir dayanak ve güç oldular. Eksik kalan sınıf dayanışması oldu, bunu gidermemiz gerekiyor.”
  İşçilerin dikkat çektikleri diğer bir yan ise Kürt sorununun artık daha olgun ve yeri geldiğinde rahat tartışıldığının belirtilmesi oldu. Son yaşanan gelişmeler ve çatışmalar Kürt sorununun değişik boyutlarda tartıştırmış. Kürt sorununda farklı boyutlarda çözümün tartışılmaya başlanması bir olumluluk olarak değerlendiriliyor. Kimi iş yerlerinde eskisi kadar şoven duyguların olmadığı, Kürtleri anlamak gerektiğini söyleyenlerin sayısının çoğaldığı belirtiliyor.
  Evet farklı illerden, farklı fabrikalardan, iş kollarından işçiler ter kardeşliği üzerinden birleşik bir mücadelenin sorunlarını tartıştılar ve sonuçlar çıkardılar. İşçi mücadelesi yaşananlardan sonuçlar çıkararak ilerliyor.

  Not: Emek yaz kampında yapılan değerlendirmeler olumlu geçti. Daha güzel bir gelecek ve dünya için burada paylaşılan deney, tecrübe, bilgiler üretim alanlarında yerini bulduğunda kamp daha anlamlı olacaktır. Kampa partisiz gelip, partili olarak ayrılan yeni arkadaşlarımız oldu. Çocuklar, gençler, kadınlar hep birlikte yaşamı paylaştı.
  SEYİT ASLAN
  www.evrensel.net