FİLİSTİN KADIN HAREKETİ-2

FİLİSTİN KADIN HAREKETİ-2

Fotoğraf: DHA

1948’de Yahudi devleti kanlı bir işgalle, topraklar Araplardan “temizlenerek”, devletin sınırları belirtilmeden kurulmuştur.


1948-75: Devlet ve siyasal örgütler güdümündeki kadın hareketi1948’de Yahudi devleti kanlı bir işgalle, topraklar Araplardan “temizlenerek”, devletin sınırları belirtilmeden kurulmuştur. İsrail devletinin kurulmasından, 1967 İsrail işgaline kadar olan süreçte kadın hareketinde ikinci döneme geçilmektedir.
Bu dönemde kadın hareketinin büyük oranda mücadeleden çekildiğini görmekteyiz. Kadın örgütleri yeniden sosyal yardım faaliyetlerine dönüş yapmıştır. Bunun bir nedeni diğer direniş örgütlerinin de İsrail tarafından ciddi anlamda kısıtlanmaları, kapatılma ve basılma tehdidi almalarıdır. Diğer sebebi ise milliyetçilik ve güçlenen ulus bilincidir. Ulusalcı hareket kadınların ulusal talepler dışındaki taleplerini dikkate almama eğilimindedir.
Diğer Ortadoğu ülkeleri de dahil bu dönemde kadınların doğuştan annelik ve fedakarlık gibi yetenekleri olduğuna inanıldığından öğretmen ve hemşire gibi meslekler edinmeleri destekleniyordu. “Mücadele et ama devletin belirlediği modern kadın bakış açısı sınırlarının dışına çıkma” anlayışı ve ulusalcı ideoloji içerisinde önce ulusun sonra kadının bağımsızlığına olan inanç bu dönem için kadını, ulusalcılığın hizmetçisi konumuna indirgemiştir.
TEK ÇATI
1960’lı yıllarda Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) içinde El Fetih’e bağlı Umumi Filistin Kadın Birliği (UFKB) kurulmuş ve bütün kadın örgütleri tek çatı altında toplanmıştır. Kadınlar, Batı Şeria’da yardım faaliyetleri adı altında dikiş-nakış, okuma-yazma ve ilk yardım kursları düzenlemiştir.
Bu alanda sağlanan başarı UFKB’nin hastane, okul ve kimsesizler yurdu açmasını sağlamıştır.
İsrail’in 1967 saldırısı sonrası kadınların işgal karşıtı mitingler ve protesto gösterileri düzenleyip, broşür dağıttıkları da görülmektedir.
FK֒nün Lübnan’daki mülteci kamplarında faaliyetleri kadın sorunundan ziyade çocuk doğumu ve aile sağlığı etrafında şekillenmiştir. 1975–76 yıllarındaki katliamların etkisiyle çocuk doğumuna önem atfedilmiştir. UFKB aracılığıyla El Fetih güdümündeki kadın hareketi El Fetih’in Tunus’a gönderilmesi ile sona ermiştir.
Bu olay UFKB içindeki örgütlerin ayrışmasına neden olmuştur. Daha sonra UFKB’nin El-Fetih’in kadın kollarına dönüştüğü görülmektedir.

FİLİSTİN KADIN HAREKETİ’NİN SEMBOL İSMİ LEYLA HALİD
Bu dönemde Leyla Halid’ten ayrıca bahsetmek gerekiyor.1970’li yıllar Filistinlilerce Avrupa ve benzeri ülkelerde uçak kaçırma eylemleriyle geçmiştir. Dünya kamuoyunda epeyce yer bulan bu eylemlerden yakından tanınan ilk kadın hava korsanı Leyla Halid’tir. 15 yaşında FHKC’ye katılıp, 25 yaşında 29 Ağustos 1969 günü bir TWA uçağını kaçırıp Şam’a indirerek ilk uçak kaçırma eylemini gerçekleştirmiştir. İki uçak kaçırma eyleminden sonra Leyla Halid hem Filistin ulusal mücadelesi hem de Filistin Kadın Hareketi açısından sembol bir isim olmuştur. Onun bu başarısı birçok kadını özgürlük hareketine katılmaya teşvik etmiştir. Halid, 1969 ve 1970’de kaçırdığı uçaklarla bir anda dünyanın gündemine oturmuş, elinde silahı başında kefiyesiyle fotoğrafları bütün dünyaya yayılmış, kendi deyişiyle; “Dünya Filistinliler’in farkına varmıştı.” Silahını kavradığı ince uzun parmaklarından birindeki yüzüğü, bir mermiydi. Eğitim sırasında kullandığı ilk el bombasının pimini bir mermiye dolayarak yapmış o yüzüğü.
65 yaşındaki Halid, Filistin topraklarına giremediği için artık Ürdün’de yaşıyor. Politikaya devam eden Halid, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistin Ulusal Konseyi’nin üyesi.

BUGÜN İSE SURİYE’DE AKTİF OLAN 3 TANE KADIN ÖRGÜTLENMESİ VARDIR
* Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi’ne (FDKC) bağlı
Demokratik Kadın Örgütü

* Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’ne (FHKC) bağlı
Filistin Halk Kadın Komiteleri

* FHKC Genel Komutanlığa bağlı
Filistinli İlerici Kadın Örgütü
Her üç örgüt de ilk başlarda kültür alanında çalışmalar yapmıştır. Filistin Halk Kadın Komitesi kendi yayınlarında kadın sorununu işlemiş, daha çok eğitim, iş, evlilik, çocuk, sağlık, çocuk büyütülmesi gibi konularda çalışmalar yapmıştır. İlerici Kadın Örgütü kendine ait çocuk yuvaları ve atölyeler açmıştır. Bu örgütler özel günlerde ortak seminer ve festivaller düzenlemektedirler.
Hazırlayanlar: Ayça Şebnem Çakır - Aynur Şengül

İLGİLİ HABERLER

16 Temmuz 2018 15:42
Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan ve beraberindeki heyet, 24 Haziran seçimleri sonrası HDP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.
16 Temmuz 2018 14:00
Putin ve Trump, ilk kapsamlı görüşmeleri için bugün Finlandiya’nın başkenti Helsinki'de bir araya geldi.

Toplam Query: 32