‘İfadelerin geri alınması Temizöz davasını etkilemez’

Diyarbakır Barosu Başkanı Mehmet Emin Aktar, davada gizli tanık olarak gösterilen Hıdır Altuğ (Sokak Lambası), Abdulhakim Güven (Tükenmez Kalem) ve M. Nuri Binzet’in, 55 cinayetin işlenmesinden sorumlu tutulan...


Diyarbakır Barosu Başkanı Mehmet Emin Aktar, davada gizli tanık olarak gösterilen Hıdır Altuğ (Sokak Lambası), Abdulhakim Güven (Tükenmez Kalem) ve M. Nuri Binzet’in, 55 cinayetin işlenmesinden sorumlu tutulan JİTEM Grup Komutanı Cemal Temizöz ve Korucubaşı Kamil Atak hakkında verdikleri ifadeleri geri almalarının dava sürecini etkilemeyeceğini söyledi. Aktar, davanın sadece ifadeler doğrultusunda açılmadığını, dava dosyasında, kayıp yakınlarının ifadeleri, jandarmanın olaya ilişkin tutanakları ve olaylarda kullanılan silahların balistik incelemesinin bulunduğunu, ifadesini geri çeken tanıkların da ifadelerinin bunlarla uyuştuğunu kaydetti.
Aktar, “Ceza yargılamasında bir tanığın tek başına beyanının, bir kişinin suçlanması ya da cezalandırılması için yeterli olmadığı bilinmektedir. Sonuçta dosya sadece bu tanıkların beyanı üzerine kurulmamış. Dosyada maddi olgular var. Geri aldıklarını belirtikleri beyanları, bu tanıkların ki aynı zamanda bu dosyanın sanıklarıdır,maddi olgularla örtüşüyor. Bu tanıkların bundan sonra beyanlarını geri almış olması yargılamaya olumsuz anlamda bir etki etmeyecek” dedi. Çok ciddi delillerin bulunduğunu söyleyen Aktar, “Türkiye’de ciddi deliler olmaksızın, bir albayın tutuklanarak hakkında 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmasının çok olanaklı olmadığını herkes bilir” dedi.
İDDİALAR VAHİM
İfadelerin geri alınmasında, tanıklardan birinin baskı sonucu, diğer ikisinin maddi menfaat karşılığı ifadelerini geri aldığına dair iddiaların olduğunu belirten Aktar, “Eğer bu iddialar doğruysa çok vahimdir. Bu adil yargılamaya müdahaledir. Çünkü adil yargılama ilkesi sadece sanık yönünden kabul edilmiş bir ilke değildir. Aynı zamanda mağdurların da adalete erişmesi konusunda kabul edilmiş bir ilkedir. Bunların da adil bir yargılama sonucunda, yakınlarını katleden, olayda sorumlu bulunan kişilerin cezalandırılmasını görmek istemek hakları mevcuttur. Bu açıdan bakıldığında bu iddiaların titizlikle araştırılarak, tanıklar üzerinde baskı oluşturan kesimler hakkında da soruşturma açılmasının gerekli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.


İFADELERLE DELİLLER ÖRTÜŞÜYOR
Gizli tanık ifadeleriyle Mehmet Nuri Binzet’in ifadelerinin birbiriyle uyuştuğunu ve cinayetlerden bahsedildiğini anlatan Aktar, “Bu beyanların dosyadaki diğer ifadelerle ilişkisi sağlanmış. Jandarma, polis, otopsi tutanakları, ekspertiz raporları, bunların bütününün tanık beyanlarıyla ne kadar örtüştükleri tartışması yapılmış. Beyanların çok önemli bir kısmı, dosyadaki diğer delillerle örtüşüyor. Beyanların geri alınmasının sonuca fazla bir etkisi olmayacağını düşünmekteyiz” diye konuştu.
(Diyarbakır/DİHA)
www.evrensel.net