Madencilik sektörüne bir AKP kıyağı daha

Maden şirketlerinin aylardır süren lobi faaliyetleri sonuç verdi. Hükümet madencilerin bütün sorunların çözecek bir yönetmelik hazırladı.


Maden şirketlerinin aylardır süren lobi faaliyetleri sonuç verdi. Hükümet madencilerin bütün sorunların çözecek bir yönetmelik hazırladı. Böylece başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere İdare mahkemelerinde maden şirketler aleyhine alınan kararlar da by-pass edilmiş oldu. Ve daha önemlisi AKP Hükümeti’nin maden için ormanları feda edeceği ortaya çıktı.
Madencilik sektörünün orman alanlarında faaliyet göstermeleriyle ilgili yaşanan soruna Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin girişimleri sonrasında Bakanlar Kurulu’nun devreye girmesi ile çözüm bulundu. Başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere çok sayıda mahkemenin çevreye ve insana zararlı olduğu gerekçesiyle haklı olarak iptal ettiği madencilik izinleri birkaç gün içindae yayımlanacak yönetmelikle aşılmaya çalışılacak.
Ege İhracatçı Birlikleri’nden yapılan açıklamada, “Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ile Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, 10 Ağustos 2009 Pazartesi günü yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısında, ormanlık alanlarda maden arama ruhsatı çıkarabilme ile ilgili yönetmeliğin kabul edildiğini, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Erdinç’e telefon ederek bildirdiler. Madencilerin orman alanlarında yapamadıkları çalışmalarla ilgili izinler Maden Uygulama Yönetmeliği’ne eklenen ek madde ile Orman Yönetmeliği’ne göre açıldı. Gerekli imza ve onayların tamamlanmasından sonra ilgili yönetmeliğin 1-2 gün içerisinde Resmi Gazete’de yayınlanması ve sektördeki izin sorununun aşılması bekleniyor” denildi.
Tartışmalar, Anayasa Mahkemesi’nin 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 7’inci Maddesinin 1’inci Fıkrasını iptal etmesiyle başlamış, Danıştay’ın Maden Kanunu’nun 7’inci Maddesinin 1’inci Fıkrasında yer alan madencilik izin yönetmeliğinin yürütmesinin durdurulması ile doruğa ulaşmıştı. Maden şirketleri mahkeme karalarını ellerini-kollarını bağladığı iddiasıyla aylardır hükümete baskı yapıyordu.
www.evrensel.net