GÖZLEM

 • Birkaç haftadır ülke gündemini AKP’nin ‘Kürt Açılımı’ meşgul ediyor. Bu çerçevede içişleri bakanı, siyasi partileri, sivil toplum örgütlerini ve sendikaları gezerek nabız yoklamaya başladı. Her ne kadar şimdilik somut, elle tutulur bir şey görünmese de, bugüne kadar ‘tabu’ olarak görülen pek çok şeyin farklı çevreler ve özellikle sendikalar tarafından tartışılmaya başlanması önemli bir gelişme.


  Birkaç haftadır ülke gündemini AKP’nin ‘Kürt Açılımı’ meşgul ediyor. Bu çerçevede içişleri bakanı, siyasi partileri, sivil toplum örgütlerini ve sendikaları gezerek nabız yoklamaya başladı. Her ne kadar şimdilik somut, elle tutulur bir şey görünmese de, bugüne kadar ‘tabu’ olarak görülen pek çok şeyin farklı çevreler ve özellikle sendikalar tarafından tartışılmaya başlanması önemli bir gelişme.
  Sendikaların tüzüğünde dil, din, etnik kimlik ve siyasi görüş farklılıklarına bakılmaksızın herkesin üye olabileceği yazar. Yine hiçbir sendikanın, örgütlenme faaliyetlerini gerçekleştirirken etnik kimlik ya da siyasi görüş farklılıkları gibi ayrımcı tutumlar içine girmemesi neredeyse bir kural gibidir. Ancak bugüne kadar her iki durumu da dışlayan çok sayıda örnek yaşandı. Emekçileri sağcı-solcu, Türk-Kürt diyerek ayrım yapmadan birleştirmeyi hedefleyen sendikalar sık sık ‘yıkıcı’, ‘bölücü’ vb. suçlamalarla karşı karşıya kaldılar.
  Bugüne kadar siyasal alanda estirilen ırkçı-şoven rüzgarların da etkisiyle, sendikaların büyük bölümünün pratiği, onların tüm emekçileri örgütlemeyi hedefleyen birer kitlesel sınıf örgütü olma özellikleriyle çelişen örnekleri ortaya çıkardı. Özellikleri gereği emekçilerin sermaye güçlerine karşı birliğini savunması gereken sendikalar, bu durumun tam tersi pratikler sergileyebildiler. Kürt sorunu üzerinden sürekli olarak canlı tutulan milliyetçilik, genel olarak geniş halk kesimlerini egemen sınıfların çıkarları doğrultusunda yedeklemenin, özel olarak da emekçileri sermayenin çıkarlarına bağlamanın bir dayanağı olarak kullanıldı. Sendikal mücadele içinde milliyetçilik, özellikle Kürt sorununun ülke gündemini daha yoğun etkilediği dönemlerde egemen güç odakları tarafından sık sık gündeme getirildi. Hatta bazı sendikalar, Kürt sorununda yaşanan gelişmeleri bahane ederek milliyetçiliği sendikal örgütlenme aracı olarak kullanmaktan bile geri durmadılar.
  Aynı ülkede yaşayan ve farklı etnik kökenlere sahip halkların birbirine karşı kışkırtılması ya da bölünmesinin sendikal mücadele üzerindeki olumsuz etkilerini saymaya kalksak, kelimeler yetmez. Nitekim, bugüne kadar siyasi iktidarlar ve onların paralelinde sendikacılık yapanlar, her köşeye sıkıştıklarında milliyetçi söylemlerle sendikal mücadeledeki eksikliklerinin üzerini örtüp, dikkatleri başka yönlere çekmeyi başardılar. Kürt sorununda yıllarca sürdürülen çözümsüzlük politikasının yansımalarını görmek için bu konuda ayrıştırıcı değil, birleştirici olmaya çalışan sendikaların yıllardır karşı karşıya kaldıkları ve bugün de devam eden “hukuki” ve fiili saldırılara şöyle bir bakmak yeterli.
  Kuşkusuz Kürt sorunu konusunda, bu sorunun demokratik barışçıl çözümü doğrultusunda sağlıklı tartışmaların yürütülmesi ve bu doğrultuda atılacak adımların güçlendirilmesinde kitlesel örgütler olarak sendikaların imkanları çok daha fazla. Yıllardır sendikal örgütlenme ve mücadelenin sağlıklı yürütülmesi önünde de önemli bir engel olarak duran bu sorununun çözümü doğrultusunda atılacak adımlar, ülkenin diğer temel sorunlarının çözümü için de ön açıcı olacak nitelikte.
  Artık bugüne kadar üyelerden tepki olur diye yeterince tartışılmayan bu konunun, eski çekinceler bir tarafa bırakılarak, açıkça ve tüm yönleriyle tartışılmasının önünde hiçbir engel yok. Bu yüzden sorunun çözümü için atılacak adımlar sadece hükümetin ‘açılımına’ bırakılırsa, ortaya nasıl bir şey çıkacağını tahmin etmek zor değil. Bu nedenle sendikalar, söz konusu ‘açılım’ konusunda yaşanacak gelişmeleri dikkatlice takip etmeyi sürdürürken, aynı zamanda ciddi bir ‘samimiyet’ sorgulaması yapmaktan da geri durmamalılar.
  ERKAN AYDOĞANOĞLU
  www.evrensel.net