21. yüzyılın koruyucusu ABD demokrasisi

Amerika Kıtası keşfedilip, Amerika Birleşik Devletleri kurulduktan ve geliştirildikten sonra, kabuğuna sığmaz bir yapıya dönüşmüş ve Yunanistan’da doğan demokrasiyi geliştirerek nimetlerinden yararlanmaya başlamıştır.


Amerika Kıtası keşfedilip, Amerika Birleşik Devletleri kurulduktan ve geliştirildikten sonra, kabuğuna sığmaz bir yapıya dönüşmüş ve Yunanistan’da doğan demokrasiyi geliştirerek nimetlerinden yararlanmaya başlamıştır. ABD demokrasisinin en son vurduğu ülke ise Irak’tır. İlk geldiğinde halkın bir kısmının da benimsediği, fakat sonuçlarını görmeye başlayınca nefret ettiği demokrasi… Irak halkını vuran demokrasi, kadınların tecavüze uğradığı, erkeklerin işkenceye maruz kaldığı ve en önemlisi, geleceğin güvencesi olan çocukları öldüren; sakat, öksüz, yetim bırakan demokrasi... Iraklı Ömer’in dediği gibi; kendisini ayaksız, babasını 16 kurşunla cansız, annesini ambargoda ölüme götürecek şekilde ilaçsız bırakan demokrasi!
Böyle ortamlarda kurulan demokratik rejimler, sahneye konmuş oyunlar gibidirler. Her şey suflörlere bağlıdır.
Gerçek demokrasilerdeyse kamuoyu bilinçlendirilmeli, her fikir tartışılmalı, iyi ve kötünün ayrımı kamuoyuna bir hak olarak tanınmalıdır. İktidar, kendisini kamuoyunun yerine koyup doğruyu yanlışı belirleyemez.
Aynı coğrafya üzerinde bulunan ve ekonomik şartların kötüye gittiği ülkemizde yaşamını devam ettirebilmek için insan en iyiyi, en doğruyu seçerek en faydalıya yönelecektir. Bu tür kaygılar içinde olan insan, aynı zamanda en doğruyu, en güvenliyi, en adaletliyi, en insaflıyı neden seçmesin? ‘Doğası gereği insan siyasal bir hayvandır’ diyen Aristo, insanın ekonomik bir yapı olmasının dışında siyasal bir kimliğinin de olduğu savını ileri sürmüş ve o sav bugüne kadar gelmiştir. Bir toplumu oluşturan bireylerin belirli bir bilgi birikimine ve eğitim seviyesine sahip olması gerekir. Bireyler, çevrelerinde cereyan eden hadiseleri idrak etme, yorumlama ve çözümleme yeteneğine sahip olmalıdır ki, tek düzeylilik yıkılsın, siyasi gelenekler ortadan kalksın ve kişiler, hayatlarının her alanına ve her probleme kafa yorabilsin.
Biz bu insan kişiliğinden uzaklaşmaya başlayan bir toplum olarak, ABD demokrasisi bize yaklaşmakta. Uygun zaman ve kriterleri yakaladığında ise kapımızı hemen çalacağı aşikar.

Bir Simens işçisi (İSTANBUL)
www.evrensel.net